VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khuyến khích doanh nghiệp tham gia tương tác với hải quan

Có đến 94% doanh nghiệp đánh giá sự chuyển biến của chính sách, pháp luật hải quan giai đoạn 2010-2015 là tích cực/khá tích cực.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia tương tác với hải quan

Theo thống kê của cơ quan hải quan, hiện nay mới chỉ có 54 doanh nghiệp lớn tham gia vào hoạt động đối tác với hải quan. Đây là con số quá nhỏ so với gần 4.000 doanh nghiệp đang thực hiện 80% tờ khai hải quan.

Công đoàn Tổng cục Hải quan có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành

Không xử phạt vi phạm khi nghị định không quy định chế tài

Phát hiện lô da trăn khô 7 tỷ đồng nhập khẩu trái phép

Thêm nhiều chiến công trên mặt trận chống buôn lậu

Hải quan Bình Dương: Đưa Nghị quyết số 35/NQ-CP vào cuộc sống

Doanh nghiệp quan tâm đến việc cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan

Chủ động xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp trọng điểm

Với phương châm cộng đồng doanh nghiệp hiểu yêu cầu của cơ quan hải quan và cơ quan hải quan hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan hải quan đã chủ động, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động đối tác với cơ quan hải quan như:

- Tham gia phản biện chính sách, pháp luật hải quan thông qua các hoạt động tham vấn xây dựng Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan thông qua các cuộc khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp.

- Tham gia thí điểm mô hình quản lý mới của cơ quan hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống thông quan điện tử VNACCS, hệ thống thanh toán điện tử; hệ thống E-Manifest, hệ thống một cửa quốc gia.

- Hợp tác trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của mỗi bên.

- Tăng cường các hoạt động tương tác giữa cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: Đối thoại doanh nghiệp; hội nghị doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề; chương trình đối tác chuyên đề.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan còn chủ động xây dựng mối quan hệ đối tác thường xuyên với các doanh nghiệp trọng điểm và các Hiệp hội doanh nghiệp, trong đó:

- Xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp lớn (Có số tờ khai lớn, số thuế nộp ngân sách nhà nước lớn, thường xuyên thực hiện thủ tục hải quan, thuộc các ngành nghề mũi nhọn). Đến nay, cơ quan hải quan các cấp đã ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc duy trì các hoạt động hợp tác thường xuyên với 54 doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

- Xây dựng quan hệ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 Hiệp hội doanh nghiệp; Các cục hải quan tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc duy trì các hoạt động hợp tác với 44 Hiệp hội và Chi hội của các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn.

Nỗ lực trên đã được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao. Số liệu khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2015 cho thấy, có đến 94% doanh nghiệp đánh giá sự chuyển biến của chính sách, pháp luật hải quan giai đoạn 2010-2015 là tích cực/khá tích cực; 64% doanh nghiệp cho rằng pháp luật hải quan hiện hành dễ thực hiện.

Tuy nhiên, 56% doanh nghiệp đề xuất ngành Hải quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng của các hình thức cung cấp thông tin và 53% doanh nghiệp kiến nghị cần tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp.

Thiết lập cơ chế hỗ trợ đặc biệt với doanh nghiệp đối tác

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến cũng như mức độ quan tâm, tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan từ cộng đồng doanh nghiệp, song nhìn chung số lượng doanh nghiệp tham gia quan hệ đối tác thường xuyên còn khiêm tốn.

Tính tới thời điểm hiện tại chỉ mới có 54 doanh nghiệp tham gia quan hệ hợp tác thường xuyên hoặc có ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan, trong khi số doanh nghiệp thực hiện 80% tờ khai hải quan là gần 4.000 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đóng góp 80% số thu về hải quan là khoảng 3.000 doanh nghiệp.

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được cũng như khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động đối tác với hải quan, tạo sự gắn kết hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, thời gian tới cơ quan hải quan sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác trên 3 nhóm công việc lớn như: Hoàn thiện chính sách pháp luật; Thực thi có hiệu lực, hiệu quả pháp luật; Tham gia giám sát thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tham vấn hải quan – doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc giải quyết vướng mắc, bất đồng giữa các bên; Phát triển quan hệ đối tác có trọng tâm, trọng điểm, trong đó hướng đến xây dựng mối quan hệ đối tác thường xuyên với các doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt pháp luật và sẵn sàng hợp tác với cơ quan hải quan, hình thành nhóm khách hàng thân thiết.

Đồng thời, thiết lập cơ chế hỗ trợ đặc biệt đối với các doanh nghiệp đối tác thường xuyên. Theo đó, cơ quan hải quan sẽ thảo luận với đối tác về các cam kết phục vụ như: Cam kết về thời gian xử lý thủ tục hành chính; Cam kết về thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra; Cam kết về tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính; Cam kết về thời gian giải quyết khiếu nại; Cam kết tham vấn doanh nghiệp về những thay đổi chính sách, pháp luật, phương pháp quản lý; Cam kết về thông tin và bảo mật thông tin; Cam kết về thái độ và chất lượng phục vụ.

56% doanh nghiệp đề xuất ngành Hải quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng của các hình thức cung cấp thông tin; 53% doanh nghiệp kiến nghị cơ quan hải quan cần tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM