Lễ khai trương giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Taichinh) -

Ngày 26/11, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) và Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Tham dự buổi Lễ còn có Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Lãnh đạo các đại biểu ấn nút Khai trương giao diện mới.Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Lãnh đạo các đại biểu ấn nút Khai trương giao diện mới.

Sự kiện này được đánh giá là bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính trên 3 phương diện: Tin tức sự kiện; Thông tin chính sách, dữ liệu; và Dịch vụ công tài chính, nhằm phục vụ tốt nhất việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính Đặng Đức Mai cho biết: Việc thay đổi giao diện mới theo xu hướng đơn giản, thân thiện với bạn đọc; nâng cao tính tích hợp ứng dụng dịch vụ công điện tử hiện đại, góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính đồng thời tăng cường khả năng quảng bá, tuyên truyền thông tin về Bộ Tài chính trên môi trường mạng Internet.

Với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, trong đó mục tiêu phát triển Cổng TTĐT của các cơ quan Nhà nước được Chính phủ hết sức coi trọng và tập trung chỉ đạo. Thông qua hệ thống Cổng TTĐT sẽ là cầu nối quan trọng hình thành Cổng điện tử giao tiếp chính thức giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với người dân, giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp trên môi trường internet.

Triển khai định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Trong đó đã triển khai sắp xếp toàn bộ các Cổng/Trang TTĐT của toàn ngành Tài chính trở thành một hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử” với trọng tâm là nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính và xây dựng Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện để xây dựng Cổng TTĐT Bộ Tài chính tích hợp với Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện mục tiêu của Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Việc khai trương Giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT của Kho bạc Nhà nước sẽ là nền tảng quan trọng để giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo ngành Tài chính có thể triển khai thành công Bộ Tài chính điện tử; Kho bạc Nhà nước điện tử trong Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Toàn bộ các Thông tin, dữ liệu và dịch vụ các lĩnh vực của ngành Tài chính sẽ liên tục được số hóa, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện từ nhiều nguồn khác nhau trong và ngoài ngành Tài chính, để tạo nên một kho dữ liệu của ngành Tài chính, thông qua đó chia sẻ và công khai thông tin về ngành Tài chính đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo đánh giá cao vai trò của Cổng TTĐT Bộ Tài chính trong thời gian qua. Với giao diện mới này sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thức của Bộ Tài chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong toàn ngành và sẵn sàng tích hợp với Cổng TTĐT Chính phủ. Theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin Truyền thông, Cổng TTĐT Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm dẫn đầu Cổng TTĐT các Bộ, ngành về cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đóng góp quan trọng vào tiến trình thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chỉ đạo tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh: Với phương châm là điểm đón tiếp đầu tiên của Bộ Tài chính điện tử đang được xây dựng và phát triển, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính có nhiệm vụ giới thiệu và cung cấp đầy đủ thông tin cập nhật về chiến lược, cơ chế, chính sách và hoạt động của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tài chính; đồng thời là địa chỉ cung cấp các dịch vụ công của ngành theo các cấp độ khác nhau trên môi trường điện tử.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt Định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử toàn ngành Tài chính đến năm 2020, với định hướng xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính thành một hệ thống thống nhất, trong đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là cổng tích hợp thông tin toàn ngành và là đầu mối công bố các thông tin chính thức của Bộ Tài chính trên mạng Internet, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính.

Cổng thông tin của các đơn vị Tổng cục Thuế, Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là các cổng thông tin điện tử chuyên ngành, được tích hợp, trao đổi thông tin, liên thông dịch vụ với Cổng thông tin của Bộ Tài chính.

Việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đã được thực hiện với nền tảng công nghệ hiện đại, giao diện được thiết kế khoa học, thân thiện với người truy cập thông tin, sử dụng dịch vụ; bên cạnh đó là việc tổ chức, sắp xếp lại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với việc hình thành các chuyên trang như: Chuyên trang Tin tức Tài chính, Chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt đã thành công chuyển đổi Trang thông tin nội bộ Kho bạc nhà nước chính thức thành Cổng thông tin điện tử Kho bạc nhà nước, cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến cốt lõi của Kho bạc để phục vụ các đơn vị ngoài ngành.

Trong thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu theo định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính đảm bảo duy trì mọi thông tin, dịch vụ cung cấp qua Cổng thông tin điện tử của Bộ và các Tổng cục được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, và an ninh, an toàn mạng.

Hai là, tiếp tục xây dựng và triển khai mới các dự án ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các dịch vụ công của ngành Tài chính đảm bảo đến năm 2020, 100% dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Trong đó, 30% dịch vụ công có thanh toán lệ phí được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử ngành tài chính theo lộ trình đã được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt.

Ba là, tổ chức nghiên cứu, áp dụng các giải pháp và công nghệ mới liên quan đến Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ cho người sử dụng có thể thực hiện được các giao dịch bằng thiết bị đầu cuối khác nhau.

Bốn là, tổ chức nghiên cứu mở rộng cung cấp các dịch vụ điện tử khác trên Cổng thông tin điện tử, đảm bảo việc cung cấp trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính cũng như Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các đơn vị liên quan một cách an toàn, hiệu quả; hướng tới khả năng liên thông ở mức độ cao trong môi trường Chính phủ điện tử.

Năm là, đối với trang Tin tức Tài chính, cần đảm bảo luôn là đầu mối cung cấp thông tin chính thống về hoạt động, chủ trương, cơ chế chính sách của ngành tài chính; góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và quan hệ công chúng của ngành Tài chính.

Sáu là, đối với Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, là Cổng thông tin điện tử mới, do đó cần bố trí nhân sự quản lý phù hợp, hiệu quả; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang có thiết kế sinh động, nội dung phong phú; đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu hướng tới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục