VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Ngày 10/8, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã dự lễ khai trương thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam hôm 10/8/2017.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam hôm 10/8/2017.

Toàn cảnh lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Toàn cảnh lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sự ra đời của TTCK phái sinh là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính và nằm trong chiến lược phát triển TTCK trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sự ra đời của TTCK phái sinh là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính và nằm trong chiến lược phát triển TTCK trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến và quán triệt các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát biểu tại lễ khai trương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và các đại biểu bấm nút khai trương phiên giao dịch TTCK phái sinh đầu tiên.

Các đại biểu bấm nút khai trương phiên giao dịch TTCK phái sinh đầu tiên.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại lễ khai trương TTCK phái sinh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại lễ khai trương TTCK phái sinh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu vận hành TTCK phái sinh thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu vận hành TTCK phái sinh thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn.

Các nhà đầu tư nước ngoài tham dự tại lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài tham dự tại lễ khai trương TTCK phái sinh Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM