VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Loại bỏ tối thiểu 50% mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay. Nguồn: internet

Loại bỏ tối thiểu 50% mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2017 của Chính phủ.

Các bộ, ngành vào cuộc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chuyển biến tích cực từ việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương xác định, sửa đổi biện pháp quản lý trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành để bảo đảm loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay.

Đồng thời, thực hiện việc công bố, công khai kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan; Xây dựng, trình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, bảo đảm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay, trình Chính phủ ngay trong tháng 11/2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành hiện đang còn chồng chéo giữa các bộ…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM