VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mở rộng quan hệ hợp tác tài chính – chứng khoán

(Tài chính) Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Pháp, Luxembourg và Đức. Đây là chuyến thăm và làm việc trong khuôn khổ Dự án VIE-026 “Phát triển Thị trường vốn Việt Nam” hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg.

Tại Pháp, đoàn đã gặp gỡ và làm việc với Cơ quan Giám sát các Thị trường Tài chính Pháp (AMF), công ty ClearNet, Euroclear France. Tại Luxembourg. Đoàn gặp gỡ và làm việc với Bộ Tài chính/Cơ quan Chuyển giao Công nghệ Tài chính (ATTF), Bộ Ngoại giao, Ủy ban Giám sát Tài chính (CSSF), Clearstream International, Deloitte Luxembourg, công ty kiểm toán KPMG và Công ty Quản lý Quỹ Alpha.

Tại Đức, Đoàn làm việc với Cơ quan Liên bang về Bình ổn Thị trường Tài chính (FMSA) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức.

Qua các buổi làm việc, các bên đã chia sẻ tình hình thị trường chứng khoán, thị trường vốn tại nước mình, cùng các kinh nghiệm quản lý thị trường;

Đoàn công tác đã tìm hiểu về khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán; phân loại các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo các nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp; đổi mới hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và khả năng cạnh tranh; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán: xây dựng hệ thống phân loại, đánh giá rủi ro của các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Về nội dung nghiên cứu tái cấu trúc các sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán, đoàn đã tìm hiểu về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán; việc nghiên cứu thành lập sở giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc thống nhất về bộ máy quản lý và điều hành; thống nhất về nền tảng công nghệ; thống nhất và chuẩn hóa tiêu chí niêm yết, chế độ báo cáo, công bố thông tin; và phân tách, chuyên biệt hóa thị trường theo hàng hóa giao dịch; nghiên cứu mô hình hoạt động độc lập của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo hướng thiết lập đầy đủ các cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán, bù trừ chứng khoán.

Qua nội dung làm việc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyến thăm và làm việc của đoàn cũng góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn, đặc biệt là Đại Công quốc Luxembourg, quốc gia đã và đang có sự hợp tác giúp đỡ rất hiệu quả đối với ngành chứng khoán Việt Nam.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm