VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Một số giải pháp quyết liệt thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014

4 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách nội ở Hà Tĩnh đã đạt 1.138 tỷ đồng. Nguồn: baohatinh.vn

Cục Thuế Hà Tĩnh:

Một số giải pháp quyết liệt thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014

(Tài chính) Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 của Cục Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội điạ cho Hà Tĩnh 3.870 tỷ đồng.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, trong bối cảnh những dấu hiệu phục hồi kinh tế vẫn chưa rõ nét, cộng đồng doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm sút mạnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm phấn hoàn thành vượt dự toán giao, Cục Thuế Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm, đã mang lại kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm 2014 đạt 1.138 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 185 tỷ đồng, thuế phí  953 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch phấn đấu 6 tháng Bộ giao.

Năm 2013, Hà Tĩnh thu được 5.418 tỷ đồng, trong đó Xuất nhập khẩu đạt 1.138 tỷ đồng; Thu ngân sách nội địa đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 151% so với kế hoạch Bộ giao, đạt 103% kế hoạch HĐND Tỉnh giao và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thuế và phí thu được hơn 3.595 tỷ đồng, đạt 169% so với kế hoạch Trung ương giao, bằng 105% kế hoạch Tỉnh giao và tăng 52% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu được gần 685 tỷ đồng, đạt  96% kế hoạch Trung ương giao, bằng 91% kế hoạch Tỉnh giao và bằng 98% so với cùng kỳ.

Các sắc thuế thu vượt kế hoạch Tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ như: Thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.690 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, tăng 90% so với cùng kỳ; Thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh 690 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 35% so với cùng kỳ; Thu phí, lệ phí 156 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ…

Cũng trong năm 2013, Hà Tĩnh có 8/13 đơn vị đạt kế hoạch HĐND Tỉnh giao và tăng thu so với cùng kỳ, đó là Văn phòng Cục đạt 105%, tăng 60% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Lộc Hà đạt 196%, tăng 56% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Kỳ Anh đạt 143%, tăng 53% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Cẩm xuyên đạt 125%, tăng 26% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Thạch Hà đạt 115%, tăng 25% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Vũ Quang đạt 114%, tăng 78% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Nghi Xuân đạt 111%, tăng 14% so với cùng kỳ; Chi cục thuế huyện Hương Sơn 110%, tăng 26% so với cùng kỳ; 5 đơn vị có số thu trên 100 tỷ đồng và tăng thu so với năm 2012 là Văn phòng Cục, Chi cục thuế huyện Kỳ Anh, Chi cục thuế huyện Cẩm xuyên, Chi cục thuế huyện Thạch Hà và Chi cục thuế huyện Nghi Xuân. 

Năm 2014, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội điạ cho Hà Tĩnh 3.870 tỷ đồng, chỉ tiêu thu HĐND Tỉnh giao 6.065 tỷ đồng, bằng 156% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 43% so với thực hiện năm 2013; Trong đó thuế và phí 5.365 tỷ đồng, tăng 49,5% so với thực hiện năm 2013. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, trước bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, kinh tế Hà Tĩnh nói riêng chưa có những tín hiệu khởi sắc rõ nét, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh chưa hồi phục mạnh mẽ, nguồn thu từ các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Vũng Áng giảm mạnh…

Bên cạnh đó, năm 2014 triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân; tiếp tục thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thực tế này đã tác động không nhỏ tới thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, dự kiến giảm thu hàng trăm tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Cục Thuế Hà Tĩnh xác định rõ những thuận lợi, thách thức, tập trung cao, quyết liệt cho công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014 được Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị bàn bạc kỹ về biện pháp, cách làm để đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Chỉ tiêu, dự toán thu năm 2014 cũng được phân bổ, giao sớm để các đơn vị chủ động.

Cùng với đó, Cục chỉ đạo rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Cục họp với các phòng chức năng, phòng thanh tra, kiểm tra, thu nợ đánh giá kết quả thực hiện năm 2013, bàn biện pháp tăng cường hơn trong năm 2014, giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần có sự quan tâm nhiều hơn trong năm 2014 như doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Đối với các hộ kinh doanh, Cục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế điều tra, rà soát lại, lập danh bạ quản lý thuế môn bài, điều tra doanh thu khoán lại thuế theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu tăng thu từ khu vực hộ khoán 10-15%...

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vào cuộc triển khai hàng loạt biện pháp ngay từ những ngày đầu của năm, nên 4 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách nội ở Hà Tĩnh đã đạt 1.138  tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 185 tỷ đồng, thuế phí  953 tỷ đồng, bằng  39% dự toán 6 tháng  năm 2014 Tỉnh giao, bằng 48% dự toán 6 tháng Bộ giao. Dù không hoàn thành dự toán thu HĐND Tỉnh giao và chỉ bằng 86 % so với cùng kỳ năm 2013, nhưng có thể khẳng định, tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2014.

Trong những tháng còn lại của năm 2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đặt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, triển khai nhiều biện pháp cụ thể để nắm sát các khoản và thu kịp thời vào ngân sách, đặc biệt chú ý tới công tác chống thất thu thuế, không để có số nợ đọng mới phát sinh. Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra các hộ kinh doanh để chống thất thu thuế. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực phối hợp với các quận, huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế và tìm giải pháp thích hợp để đẩy nhanh tỷ lệ thu ngân sách. Cục chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai, thực hiện phúc tra  báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính các doanh nghiệp nộp năm 2012 và kiểm tra quyết toán thuế năm 2013 đúng thời gian quy định, nộp thuế theo thực tế phát sinh và theo số liệu quyết toán thuế; theo dõi và đôn đốc kịp thời các khoản giãn thuế đến thời hạn nộp vào ngân sách nhà nước.

Một biện pháp quan trọng được Cục Thuế Hà Tĩnh chỉ đạo là tăng cường thu thuế các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải, các doanh nghiệp lỗ nhiều năm, doanh nghiệp có số thu lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác  hoàn thuế, việc in phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn theo quy định để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hóa đơn, thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Dù đạt được những kết quả khả quan ngay từ 4 tháng đầu năm, nhưng Cục Thuế Hà Tĩnh vẫn xác định nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng vẫn rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp quyết liệt trong chỉ đạo, bám sát số thu và có biện pháp thúc đẩy tăng nhanh số thu. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, toàn thể cán bộ đảng viên Cục Thuế Hà Tĩnh đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách ngay từ đầu những tháng đầu năm.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM