Mức chi điều chỉnh tiền lương sẽ tăng khoảng 7-8%/năm trong 5 năm tới

(Taichinh) -

Chiều ngày 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 (Quốc hội Khóa XIV), Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm (2016-2020).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 20/10/2016.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 20/10/2016.

Kiên quyết đưa chỉ tiêu trở thành mục tiêu thực hiện

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm (2016-2020). Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ dự kiến điều chỉnh lại cơ cấu chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên mức bình quân 25-26% cả giai đoạn, giảm tỷ trọng chi thường xuyên khoảng 67% xuống mức khoảng 60-62% trong giai đoạn 2016-2020.

 

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội:

Mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng khoảng 7-8%/ năm là hợp lý, tuy nhiên Chính phủ cần đưa chỉ tiêu này thành mục tiêu thực hiện, không mang tính chất định hướng, gắn với yêu cầu kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh tiền lương theo lộ trình đã được đề ra.

Về bội chi NSNN, Chính phủ xây dựng mức bội chi NSNN đến năm 2020 dưới 4% GDP (bình quân cả giai đoạn không quá 3,9% GDP). “Mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn này sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thông tin.

Khẳng định mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng khoảng 7-8%/ năm là hợp lý, tuy nhiên trình bày Báo cáo thẩm tra Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm (2016-2020) trước Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị: Chính phủ cần đưa chỉ tiêu này thành mục tiêu thực hiện, không mang tính chất định hướng, gắn với yêu cầu kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh tiền lương theo lộ trình đã được đề ra.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị trong điều hành, căn cứ khả năng thu, Chính phủ cần ưu tiên bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi với mức tăng cao hơn theo lộ trình.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm 2011 - 2015, cũng liên quan đến chi thường xuyên, cơ quan thẩm tra cho rằng NSNN đã thực hiện một phần lộ trình cải cách tiền lương. Cụ thể là điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở 3 lần, 1 lần thực hiện phụ cấp công vụ 25%, 1 lần điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Do vậy, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị giai đoạn 2016 - 2020, cần tăng mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công lên 10 - 12%/năm, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. “Chính phủ cũng cần tăng cường công tác quản lý và chú trọng đến sự an toàn và hiệu quả hoạt động của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế”, đại diện Ủy ban Tài chính – Ngấn sách lưu ý.

Quốc hội đồng tình với mức bội chi đến năm 2020 dưới 4% GDP

Về mục tiêu, định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm 2016- 2020, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung yêu cầu: “Cơ cấu lại thu, chi NSNN và nợ công nhằm sử dụng NSNN hiệu quả và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô” để làm rõ hơn mục tiêu tổng quát Kế hoạch tài chính 5 năm của quốc gia.

Về cơ cấu thu, Chính phủ xây dựng quy mô thu NSNN tăng gấp 1,65 lần so với giai đoạn trước; tăng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN, phấn đấu tăng từ 67,8%  giai đoạn trước lên mức khoảng 87-88% vào cuối giai đoạn. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh cơ cấu thu NSNN theo hướng tăng thu từ nội địa nền kinh tế, giảm thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu là hợp lý, tạo sự ổn định, bền vững nguồn thu NSNN.

Về cơ cấu chi ngân sách, Chính phủ dự kiến điều chỉnh lại cơ cấu chi NSNN theo hướng tăng dần tỷ trọng chi Đầu tư phát triển lên mức bình quân 25-26% cả giai đoạn, giảm tỷ trọng chi thường xuyên khoảng 67% xuống mức khoảng 60-62% trong giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc dự kiến bố trí tổng chi Đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng, chiếm 25-26% tổng chi NSNN, chỉ là định hướng vì còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu NSNN hàng năm, mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng năm.

Về bội chi NSNN, Chính phủ xây dựng mức bội chi NSNN đến năm 2020 dưới 4% GDP tính theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Đây là mức bội chi hợp lý, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và nguồn lực để đầu tư phát triển.

Trên cơ sở báo cáo và qua giám sát thực tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, trong 5 năm qua, hệ thống pháp luật, chính sách về tài chính- NSNN tiếp tục được hoàn thiện, nhờ đó vừa động viên nguồn lực, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Việc quản lý NSNN có nhiều tiến bộ, từng bước cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước. Công tác quản lý tài sản công có nhiều đổi mới...

Cơ bản tán thành với nhiều nhóm giải pháp thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm mà Chính phủ đã đề ra trong Báo cáo, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề xuất thêm một số giải pháp cụ thể sau: Cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp về quản lý NSNN; hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế; quản lý chặt chẽ chi NSNN; quản lý chặt chẽ bội chi; đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chú trọng tái cơ cấu đầu tư công; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật về phòng chống, tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát tình hình thực hiện NSNN...

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục