Năm 2015, cả nước thanh lý, tiêu hủy 677 ô tô công

(Taichinh) - Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số xe ô tô công hiện có trong cả nước là 37.410 chiếc, với tổng nguyên giá trên 22.255 tỷ đồng, chiếm trên 2% tổng giá trị tài sản nhà nước.
Năm 2015, số xe ô tô công trong cả nước là 37.410 chiếc. Ảnh: Hạnh ThảoNăm 2015, số xe ô tô công trong cả nước là 37.410 chiếc. Ảnh: Hạnh Thảo

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2015. Theo báo cáo này, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg (QĐ 32) quy định cụ thể đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công. Trong đó, quy định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở mỗi cơ quan, đơn vị từ 1- 2 xe; mức giá mua xe ô tô chuyên dùng, cũng như quy định rõ hơn cách thức thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Bên cạnh đó, QĐ 32 cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, bố trí lại đúng định mức số xe ô tô hiện có nhằm hướng đến mục tiêu giảm đầu xe ô tô phục vụ công tác chung, khuyến khích áp dụng cơ chế khoán, phát triển dịch vụ thị trường và tiết kiệm ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngoài ra, trong việc kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công liên quan đến mua sắm TSNN (nhất là mua sắm xe ô tô công), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND cácđịa phươngchỉ thực hiện mua sắm đối với xe ô tô chuyên dùng trong định mức được duyệt. Không thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung (trừ mua xe cho đơn vị mới thành lập và do các nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác).

Qua theo dõi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, các bộ, ngành, địa phương cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các bộ, ngành, địa phương cũng quan tâm đến việc xây dựng, ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng làm căn cứ thực hiện việc lập dự toán, mua sắm và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

Đến nay, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có yêu cầu sử dụng xe ô tô có cấu tạo đặc biệt, có gắn trang thiết bị đặc chủng và xe ô tô phục vụ nhiệm vụ đột xuất cấp bách đã ban hành định mức sử dụng, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính hoặc thường trực hội đồng nhân dân cùng cấp.

Cũng theo báo cáo này, năm 2015, số xe ô tô tăng do mua mới hoặc tiếp nhận là 981 chiếc với tổng nguyên giá trên 875 tỷ đồng. Trong đó, khối trung ương tăng 135 chiếc với tổng nguyên giá trên 193 tỷ đồng; khối địa phương tăng 846 chiếc, với tổng nguyên giá gần 682 tỷ đồng.

Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 677 chiếc với tổng nguyên giá trên 318 tỷ đồng. Trong đó, khối trung ương giảm 154 chiếc với tổng nguyên giá gần 89 tỷ đồng, khối địa phương giảm 523 chiếc với tổng nguyên giá trên 229 tỷ đồng.

Như vậy tính đến ngày 31/12/2015, tổng số xe ô tô công hiện có trong cả nước là 37.410 chiếc, với tổng nguyên giá trên 22.255 tỷ đồng, chiếm trên 2% tổng giá trị TSNN.

Số xe ô tô công này được phân bổ theo 3 nhóm đối tượng phục vụ gồm: xe phục vụ chức danh, xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng.

Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, quỹ xe ô tô công hiện nay có tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán là trên 6.151 tỷ đồng, bằng 27,64% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định (theo quy định, thời gian sử dụng xe ô tô là 15 năm, tỷ lệ hao mòn là 6,675/năm).

Cụ thể, tính đến thời điểm này, số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là 8.358 chiếc, chiếm trên 22% quỹ xe ô tô công. Trong đó, xe phục vụ chức danh là 68 chiếc; xe phục vụ công tác chung là 6.300 chiếc và xe ô tô chuyên dùng là 1.990 chiếc./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục