VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách tăng 10,48%

Ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Financeplus.vn

Năm 2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách tăng 10,48%

Năm 2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác thuế, theo đó, tổng thu trên địa bàn là 203.236 tỷ đồng, đạt 103,80% dự toán, tăng 10,48% so năm 2015; tổng thu nội địa tính cân đối là 202.933 tỷ đồng, đạt 103,64% so dự toán, tăng 11,46% so năm 2015

Ngành Thuế đã hoàn 98.000 tỷ đồng thuế Giá trị gia tăng

Ngành Thuế thu ngân sách vượt 74.899 tỷ đồng

Nội dung đáng chú ý trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giai đoạn 2016-2018?

Thể chế thuế sẽ cải cách như thế nào trong giai đoạn 2016 - 2018 ?

Nên hay không có mức ưu đãi thuế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Năm 2016 thu ngân sách đạt kết quả cao

Trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng có những yếu tố thuận lợi như: tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng; các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh… đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ ở các sở, ngành, trong đó Cục Thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm hướng đến tích hợp cơ sở dữ liệu, nâng cao công tác quản lý điều hành, tăng cường giao dịch và tương tác với các tổ chức, cá nhân người nộp thuế; giảm thời gian làm thủ tục kê khai, nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh… là các yếu tố tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh năm qua đã tập trung triển khai nhiệm vụ và các biện pháp như tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế…; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2016 kết quả tốt

 Thu nội địa tính cân đối trừ dầu là 188.875 tỷ đồng, đạt 106,35% dự toán pháp lệnh, tăng 18,72% so với năm 2015.Thu từ dầu thô được 14.059 tỷ đồng, đạt 77,24% dự toán pháp lệnh, giảm 38,83% so năm 2015. Thu nội địa tính cân đối trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại thu được 166.853 tỷ đồng, đạt 103,70% dự toán pháp lệnh, tăng 18,94% so với năm 2015.

Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng ấn tượng

Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng so cùng kỳ như: Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam nộp 6.483 tỷ đồng (tăng 39,14%); Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn nộp 6.492 tỷ đồng (tăng 89,22%) (trong đó có 3.333 tỷ đồng thu qua thanh tra); Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn nộp 2.016 tỷ đồng (tăng 21,24%); Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn nộp 2.085 tỷ đồng (tăng 0,74%); Công ty TNHH liên doanh Vina-Bat nộp 1.204 tỷ đồng (tăng 23,99%); Công ty TNHH Mercedes –Benz Việt Nam nộp 2.123 tỷ đồng (tăng 28,48%); Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây nộp 430 tỷ đồng (tăng 14,12%); Công ty CP phân phối Moet Hennessy Viet Nam nộp 242 tỷ đồng (năm 2015 không phát sinh); Công ty Cp Việt Kim nộp 119 tỷ đồng (năm 2015 không phát sinh)…đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách

Thuế giá trị gia tăng tăng 13,62% so với cùng kỳ

Ông Trần Ngọc Tâm báo cáo công tác thuế 2016 tại Hội nghị. Ảnh Financeplus.vn

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt tăng tốt còn có sự đóng góp không nhỏ từ các doanh nghiệp có thuế giá trị gia tăng tăng so với cùng kỳ như: Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam nộp 1.931 tỷ đồng (tăng 44,78%); Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn nộp 723 tỷ đồng (tăng 109,44%); Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn nộp 405 tỷ (tăng 23,91%);…

Bên cạnh một số công ty nộp thuế tăng, còn một số doanh nghiệp có số nộp giảm so với cùng kỳ như: Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn nộp 91 tỷ đồng (giảm 79,24%); Chi nhánh Viettel Thành phố - Tập đoàn viễn thông quân đội nộp 469 tỷ đồng (giảm 27,94%); Trung tâm thông tin Di động khu vực II – CN Công ty viễn thông Mobifone nộp 378 tỷ đồng (giảm 39,36%); Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh nộp 123 tỷ đồng (giảm 59,62%); Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan Dầu khí nộp 35 tỷ đồng (giảm 58,71%); Tổng công ty dầu Việt Nam nộp 101 tỷ đồng (giảm 68,54%)…

Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 9,59% so với cùng kỳ 

Một số doanh nghiệp có số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so cùng kỳ như: Công ty cổ phần tập đoàn KIDO nộp 1.058 tỷ đồng (tăng 108,01%); Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam nộp 1.622 tỷ đồng (tăng 28,01%); Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam nộp 1.388 tỷ đồng (tăng 65,85%); Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn nộp 537 tỷ đồng (tăng 296,43%); Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh nộp 130 tỷ đồng (tăng 48,68%); Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam nộp 194 tỷ (tăng 27,13%); Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng nộp 976 tỷ đồng (tăng 135,92%); Công ty TNHH Castrol BP Petco nộp 386 tỷ đồng (tăng 71,23%); Công Ty TNHH Sài Gòn Boulevard Complex nộp 660 tỷ đồng (tăng 1.219,87%); Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) nộp 343 tỷ đồng (tăng 59,15%); Công ty TNHH Bất Động Sản Nova Lexington nộp 162 tỷ đồng (tăng 1.171,01%); …

Bên cạnh một số doanh nghiệp có số nộp giảm so cùng kỳ như: Công ty CP sữa Việt Nam nộp 365 (giảm 39,84%); NH TMCP Sài Gòn Thương Tín nộp 15 tỷ đồng (giảm 96,70%); Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí nộp 33 tỷ đồng (giảm 90,12%)…Thanh Sơn

Có thể bạn quan tâm