VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2017: Hải quan cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả kết nối 1 cửa Quốc gia với 10 Bộ và thực hiện được hải quan điện tử trên 148 thủ tục hành chính.

Năm 2017: Hải quan cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Đó là thông tin cho biết tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương do Tổng cục Hải quan tổ chức sáng 10/1.

Thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2016 đạt hơn 272.000 tỷ đồng

Ngành Hải quan hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao năm 2016

Hải quan sớm công bố số liệu thống kê hải quan năm 2017

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) đánh giá, ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ (nghị quyết 19-2015/NQ-CP, Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP). Nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, toàn Ngành đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Hải quan và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả kết nối 1 cửa Quốc gia với 10 Bộ và thực hiện được hải quan điện tử trên 148 thủ tục hành chính cụ thể với DN và người dân. Một cửa Quốc gia cùng với Một cửa ASEAN đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Cùng với đó, thời gian thông quan hàng hóa đã giảm được đáng kể theo kế hoạch đề ra, đồng thời cũng chỉ rõ được thời gian thông quan hàng hóa ở các khẩu, từ đó Chính phủ đã có chỉ đạo trong công tác kiểm tra chuyên ngành.

Việc thực hiện cải cách thủ tục hải quan tiếp tục được đơn giản hóa nhờ việc triển khai giám sát theo quy định Điều 41 Luật Hải quan với 9 doanh nghiệp kinh doanh cảng, giúp giảm thời gian thông quan, tăng hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát, và ngăn chặn hiện tượng đưa hàng chưa được phép ra khỏi khu vực giám sát. 

Bên cạnh công tác triển khai mở rộng cơ chế một cửa tại cảng biển, TCHQ đang chủ trì cùng các bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng không quốc tế và dự kiến triển khai từ 1/3 tới.

Ngành Hải quan đã hướng dẫn và xử lý kịp thời các vướng mắc đối với phương thức quản lý hải quan đối với loại hình gia công, nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất...

TCHQ đã triển khai 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cửa khẩu, xây dựng và thí điểm cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và Chi cục chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, TCHQ đã công nhận 700 doanh nghiệp là đại lý hải quan; công nhận chế độ ưu tiên đối với 57 doanh nghiệp, chiếm 25,7% kim ngạch xuất nhập khẩu...

Định hướng ứng dụng CNTT trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình cho biết, mục tiêu phát triển hệ thống CNTT đến 2020 là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”.

Trong năm 2017, ứng dụng CNTT sẽ tập trung vào các nội dung: Triển khai toàn diện công tác ứng dụng CNTT góp phần nâng cao năng lực quản lý của cơ quan Hải quan; Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; Triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT ổn định, an ninh, an toàn; Tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ ngành Hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM