VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2018, ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 293.000 tỷ đồng

Ngành Hải quan tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Nguồn: Internet

Năm 2018, ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 293.000 tỷ đồng

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 283.000 tỷ đồng trong khi Tổng cục đặt chỉ tiêu phấn đấu thu đạt 293.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2018: Thu ngân sách 3,9 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại

3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại của ngành Hải quan năm 2017

Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Yêu cầu ngành Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa

Thách thức trong năm 2018

Dự toán 2018 thu NSNN của ngành Hải quan được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP từ 6,5% đến 6,7%; Giá dầu thô 50 USD/thùng; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8%; Giảm thu do thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế 30.150 tỷ đồng do phần lớn các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%.

Với nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu đề ra, trong năm 2018, ngành Hải quan xác định đây là thách thức lớn, trong bối cảnh từ ngày 1/1/2018, Hiệp định ATIGA với trên 90% dòng hàng hóa có thuế về 0%, Hiệp định ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản cũng có thêm nhiều nhóm hàng sắt thép, điện tử, điện lạnh bước vào giai đoạn cắt giảm mạnh về thuế, từ đó, tiếp tục giảm số thu thuế.

Cùng với việc được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thuế quan, tình hình nhập khẩu chuyển luồng hàng hóa, chuyển luồng thương mại các mặt hàng được nhận định sẽ lớn. Doanh nghiệp sẽ tận dụng các ưu đãi, chuyển từ khu vực chưa được ưu đãi thuế suất sang nhập khẩu hàng hóa ở các nước, khu vực được ưu đãi thuế. Hàng hóa từ các nước ASEAN nhập khẩu dự báo sẽ tăng mạnh do 2018 là năm có 90% dòng thuế giảm về 0%, ví dụ như mặt hàng ô tô được nhận định sẽ tiếp tục tăng khi thuế giảm từ 30% xuống còn 0%...

Đồng bộ các giải pháp

Tổng cục Hải quan xác định, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 đòi hỏi cần phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là cần tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa... theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, đồng thời, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã giao các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, gắn với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu gắn với tình hình thực tế năm 2018, như tăng cường kiểm soát về trị giá, giá tính thuế, mã số, đặc biệt là kiểm soát về C/O. Tại mỗi cục Hải quan cũng đã xây dựng chương trình hành động riêng tùy thuộc vào đặc điểm tình hình kinh tế mỗi địa phương, khai thác và quản lý tốt nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, không để nợ đọng.

Thêm vào đó, năm 2018, các dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được trình Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét ban hành, tạo cơ sở để cơ quan hải quan triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách. Khi Nghị định được ban hành, Hải quan các tỉnh thành cần chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với việc sửa văn bản pháp quy, ngành Hải quan sẽ tổ chức lực lượng tiếp tục phát huy việc đấu tranh chống gian lận về trị giá nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đặc biệt, các loại hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất; Các doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật…sẽ được thông quan ngay và kiểm tra sau. Ngược lại, những hàng hóa có rủi ro cao, đặc biệt là hàng hóa của doanh nghiệp có ý thức tuân thủ pháp luật không cao sẽ phải thực hiện kiểm tra trong thông quan để có thể thu ngay được thuế vào ngân sách.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 1/2018, số thu NSNN toàn Ngành đạt khoảng 22.500 đến 23.000 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2017 (20.520 tỷ đồng). Có thể nói, kết quả của tháng 1 là bước khởi đầu khả quan cho tình hình thu NSNN của ngành Hải quan trong năm 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM