Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính

(Taichinh) - “Với việc thực hiện phân cấp, hướng dẫn cụ thể về quản lý tài chính, giao quyền chủ động và tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị đảm bảo các nguồn lực tài chính, tài sản; Thực hiện chế độ khoán đối với các khoản chi có định mức như phí nhập xuất bảo quản hàng dự trữ quốc gia... Đó là một trong những nội dung màPhó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Tuấn Minh đã khẳng định khi trao đổi về công tác quản lý tài chính, tài sản trong hệ thống Tổng cục DTNN giai đoạn 2011-2015.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Tuấn Minh.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Tuấn Minh.


Sử dụng nguồn lực tài chính tiết kiệm, hiệu quả

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Tuấn Minh cho biết, đối với công tác quản lý tài chính, năm năm qua, Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao; thực hiện thu, nộp tiền bán hàng DTQG đúng quy định, quản lý chặt chẽ các khoản thu khác theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, điều chỉnh dự toán, quyết toán, báo cáo, công khai dự toán, chế độ báo cáo theo đúng luật ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời tích cực, chủ động điều hành thực hiện dự toán ngân sách được Bộ Tài chính giao đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Nhất là trong thời gian qua Tổng cục DTNN đã thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Kinh phí được Bộ Tài chính giao ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng nguồn ngân sách. Đồng thời, công tác giải ngân đảm bảo theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ;công tác nhập, xuất hàng DTQG viện trợ, cứu trợ, hỗ trợ được bảo đảm dự toán để thực hiện nhiệm vụ…

Trong công tác quản lý tài sản: Hàng năm, Tổng cục DTNN thực hiện tổng hợp báo cáo kiểm kê tài sản cố định; báo cáo xử lý tài sản dôi dư...cơ sở vật chất của ngành DTQG từng bước được hiện đại hóa, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn đặc thù của ngành được trang bị các thiết bị hiện đại hơn, qua đó giảm được lao động thủ công, đẩy nhanh tiến độ nhập xuất hàng dự trữ và bảo quản hàng với chất lượng cao.

Trong giai đoạn 2011-2015, Tổng cục DTNN được Bộ Tài chính giao nguồn kinh phí mua sắm tài sản đặc thù. Tổng cục đã tổ chức thực hiện công tác mua sắm theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Qua công tác mua sắm tài sản, trang cấp cho các đơn vị trong hệ thống: tài sản được trang bị đồng bộ, đáp ứng kịp thời phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Đặc biệt với việc tổ chức mua sắm tập trung góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn NSNN được giao, đảm bảo tiết kiệm, đầu tư mua sắm có trọng điểm. Ngoài ra, hàng năm, các đơn vị trong Tổng cục đã thực hiện tốt công tác xử lý tài sản bằng việc thanh lý, bán tài sản nộp ngân sách nhà nước, điều chuyển sang địa phương quản lý.

Vượt khó để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa DTQG

Heo ông Bùi Tuấn Minh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2011-2015 vẫn còn một số khó khăn như giải ngân còn chậm do các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu theo Luật mới trong khi văn bản hướng dẫn Luật chưa đồng bộ, dẫn đến lúng túng, chậm trong triển khai thực hiện. Đồng thời, việc thực hiện chế độ tự chủ còn gặp một số khó khan về mức giao kinh phí tự chủ còn thấp, do vậy dự toán chi cho hoạt động thường xuyên còn nhiều hạn hẹp, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện trạng kho tàng, trụ sở trong ngành nhiều nơi hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng tới công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG. Nhu cầu vốn sửa chữa lớn kho tàng rất cần thiết nhưng thực tế kinh phí cấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác, từnăm 2014 phát sinh nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh, dự toán kinh phí chưa được giao kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

“Một vấn đề đặt ra là đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản còn yếu và thiếu nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, phần mềm kế toán đến nay mới được triển khai, công tác tổng hợp thống kê còn chậm, đặc biệt là công tác kế toán DTQG đối với các bộ, ngành chưa được thực hiện”- Ông Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh.

Ông Bùi Tuấn Minh cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, công tác quản lý tài chính của Tổng cục sẽ được tổ chức quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ và triệt để tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí, đặc biệt là các khoản chi tiêu hành chính. Tổng cục tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phần mềm quản lý tài chính, tài sản nội bộ ngành dự trữ và xây dựng phần mềm kế toán dự trữ quốc gia; Tổ chức đảm bảo kịp thời, đủ vốn, phí để thực hiện hoàn thành kế hoạch DTQG; Chấp hành nghiêm luật NSNN, công khai tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cán bộ công chức.

Đối với công tác quản lý tài sản, Tổng cục tiến hành tổng hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa DTQG; quản lý chặt chẽ công tác rà soát, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, thuê tài sản đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản đúng chế độ, có hiệu quả./.


Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục