tài chính đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2015. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu khai mạc. Nguồn: mof.gov.vn

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư

(Taichinh) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về cơ chế quản lý tài chính đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2015. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thay đổi tư duy quản lý chi tiêu nguồn ngân sách

Điều kiện giao vốn đầu tư cho huyện nghèo

Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia kinh tế và các địa phương đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn NSNN và vốn Trái phiếu Chính phủ (thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BTC); dự thảo Thông tư quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC) và dự thảo Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC); Ngoài ra, Hội thảo còn lấy ý kiến của các chuyên gia, các địa phương trong cả nước về dự thảo Thông tư quy định thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm soát chi NSNN, kê khai yêu cầu thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2015.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu nhấn mạnh, Bộ Tài chính đang triển khai quyết liệt công tác sửa đổi, bổ sung hàng loạt các cơ chế trong quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, nhằm đưa ra các cơ chế quản lý mới thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong quản lý vốn đầu tư. Đồng thời mở rộng phạm vi quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả, cũng như quản lý chặt chẽ vốn đầu tư của ngân sách nhà nước tại tất cả các khâu thực hiện. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đề nghị Hội thảo cần tập trung thảo luận và lấy những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, các nhà quản lý cũng như đại diện các địa phương trong cả nước để sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong công tác quản lý tài chính vốn đầu tư.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Đầu tư, KBNN đã giới thiệu những điểm mới quan trọng của dự thảo các Thông tư. Theo đó, dự thảo thông tư thay thế Thông tư 86/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách. Dự thảo Thông tư mới quy định chặt chẽ hơn các điều kiện tạm ứng và thu hồi tạm ứng theo hợp đồng, quy định việc bảo lãnh tạm ứng bắt buộc đối với các giá trị tạm ứng trên 1 tỷ đồng; qui định chủ đầu tư phải có đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng…

Bên cạnh đó, trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách, dự thảo Thông tư mới hợp nhất 2 Thông tư 04/2014/TT-BTC về quy trình quyết toán và Thông tư 19/2011/TT-BTC về nội dung quyết toán, nhằm tiếp tục cụ thể hóa phân cấp trong thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Và làm rõ quy định cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư, mặt khác quy định rõ thẩm quyền phê duyệt quyết toán của cơ quan cấp trên của chủ đầu tư cũng như chủ đầu tư….

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chi phí của ban quản lý dự án (BQLDA), dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 05/2014/TT- BTC (TT 05) về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư sử dụng vốn NSNN và vốn TPCP. Theo đó, Thông tư mới sẽ thống nhất một cơ chế tài chính chung cho tất cả các BQLDA, với nguồn thu - chi rõ ràng; phản ánh đúng bản chất của BQLDA. Đặc biệt để giảm thiểu tối đa việc chi sai, chi thiếu, Thông tư mới sẽ quy định trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong thẩm tra dự toán chi phí hàng năm; quy định chi phí BQLDA được quyết toán hàng năm để phân bổ vào các dự án đầu tư.

Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu, các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý và các địa phương thảo luận, trao đổi, chia sẻ về những điểm mới trong dự thảo các Thông tư. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như mức vốn tạm ứng đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án... đã được ông Trịnh Nam Tuấn, quyền Vụ trưởng Vụ Đầu tư ghi nhận, tiếp thu và giải đáp những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách về công tác quản lý tài chính đầu tư./.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm