Ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý tổ chức triển khai công việc; Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; Chú trọng đầu tư trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ làm việc tại các kho trực tiếp bảo quản hàng dự trữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nhằm hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội…”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Dự trữ trong năm 2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Dự trữ Nhà nước cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc. Nguồn: mof.gov.vn

Ngành Dự trữ Nhà nước cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách

(Tài chính) “Ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý tổ chức triển khai công việc; Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; Chú trọng đầu tư trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ làm việc tại các kho trực tiếp bảo quản hàng dự trữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nhằm hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội…”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Dự trữ trong năm 2014.

Kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động DTNN

Đây là Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 được Tổng cục DTNN tổ chức sáng ngày 27/12/2013 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Phan Dũng, Tổng Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DTNN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục DTNN cho biết, năm 2013, Tổng cục đã đạt được mục tiêu đề ra trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia (DTQG) nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hoạt động DTNN; đặc biệt Tổng cục đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc về trình tự, thủ tục theo quy định; cùng bàn bạc, trao đổi, thống nhất, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác thẩm định, thẩm tra và đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật DTQG đúng tiến độ. Việc Chính phủ ban hành Nghị định là cơ sở để đưa Luật DTQG đi vào cuộc sống. Phối hợp với các Bộ, ngành kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng từ nguồn DTQG và nhanh chóng tổ chức giao nhận, kiểm tra công tác cấp phát. Toàn bộ số hàng hoá DTQG xuất cấp cứu trợ đã được tổ chức vận chuyển, giao cho địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phân bổ đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn sau lũ lụt, dịch bệnh, những ngày giáp hạt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, năm 2013 Tổng cục DTNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai xuất gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai xuất gạo hỗ trợ cho huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện dự án trồng rừng.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã khẩn trương, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013; nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và đạt kết quả cao như: Mua lương thực, xuất bán vật tư; xuất cứu trợ, hỗ trợ và thực hiện nhập kho đối với số vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn theo hợp đồng đã ký.

Thành tích trong năm 2013 của ngành DTNN được thể hiện qua một số dữ liệu cụ thể như sau: Toàn ngành đã mua, nhập kho đạt 98% đối với gạo và đạt 91% kế hoạch đối với thóc với nhiệm vụ được giao là mua 168.000 tấn gạo và 90.000 tấn thóc; Về thực hiện kế hoạch mua, bán vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hoàn thành nhập kho 155 bộ xuồng cao tốc các loại, 7.000 bộ nhà bạt cứu sinh nhẹ loại 16,5 m2, 3.000 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 670 bộ thiết bị chữa cháy rừng; đã ký hợp đồng mua 158.800 chiếc phao áo cứu sinh.

Lãnh đạo Tổng cục DTNN cũng nêu rõ kết quả đạt được của ngành DTNN về công tác cứu đói, cứu trợ cho các địa phương trong dịp Tết nguyên đán, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời xuât cấp 61.390 tấn gạo DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Về hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia như: Dự án trồng rừng tại tỉnh Hà Giang, Mường Lát - tỉnh Thanh Hóa, kịp thời xuât cấp 4.553 tấn gạo DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 3012/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 về việc xuất cấp không thu tiền 33.295.350 kg gạo từ nguồn DTQG cho 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho học sinh trong thời gian học kỳ I năm học 2013-2014; Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2013 được ngành DTNN đặc biệt quan tâm là công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, từng bước đưa công tác quản lý chất lượng đi vào nề nếp, kỷ cương.

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành

Bước sang năm 2014, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành DTNN đã đề ra 8 giải pháp quan trọng, đó là:

Thứ nhất, chú trọng công tác xây dựng cơ chế chính sách, nhất là các thông tư hướng dẫn Luật DTQG để tạo ra khung chính sách có tính pháp lý cao đối với hoạt động DTNN;

Thứ hai, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều biện pháp để triển khai có kết quả kế hoạch nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG ngay từ đầu năm 2014;

Thứ ba, tập trung triển khai Quyết định số 403/QĐ-BTC ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục DTNN đến năm 2020;

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có trình độ chuyên môn cao;

Thứ năm, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa, hoạt động nghiêm cứu khoa học;

Thứ sáu, triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị trong ngành theo kế hoạch;

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự trữ;

Thứ tám, cải cách hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương những thành tích đạt được của ngành DTNN trong năm 2013. Trên cơ sở 8 giải pháp đề ra của ngành thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Thứ trưởng nhấn mạnh, ngành DTNN cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý tổ chức triển khai công việc; Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; Chú trọng đầu tư trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ làm việc tại các kho trực tiếp bảo quản hàng dự trữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nhằm hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội…

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3, Bằng khen Thủ tướng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DTNN.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm