thủ tục hải quan trong những tháng cuối năm và góp phần thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ làm việc trong các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết năm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Hải quan: Dốc sức hoàn thành nhiệm vụ ngân sách 2013

(Tài chính) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trong những tháng cuối năm và góp phần thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ làm việc trong các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết năm.

Theo công văn trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc phân công cán bộ làm việc để đảm bảo toàn bộ các khoản thu NSNN phát sinh trong năm 2013 đều được tổ chức thu nộp, hạch toán và chuyển về hết Kho bạc Nhà nước trước và trong ngày 31/12/2013.

Cũng theo công văn trên, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu NSNN, phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 theo dự toán đã được Quốc hội giao.

Đối với những đơn vị đã và sẽ hoàn thành kế hoạch thu vẫn phải có các giải pháp quyết liệt, thu đúng, thu đủ, nộp NSNN theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu rà soát các khoản nợ thực tế tại đơn vị để thực hiện thu hồi hết các khoản nợ thuế đã được giao.

Trường hợp đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu hồi được giao, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng.

Có thể bạn quan tâm