Ngành Hải quan quyết liệt chống buôn lậu và gian lận thương mại

PV.

(Taichinh) - (Tài chính) Theo Tổng cục Hải quan, trong những tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm vững diễn biến tình hình, chủ động và triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đặc biệt, phối hợp với các đơn vị ngoài ngành đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, giân lận thương mại và hàng giả.

Cùng chuyên mục