Ngành Tài chính đi đầu trong thực hiện chủ trương của Chính phủ

PV.

(Taichinh) - Trong tháng 4, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đạt nhiều kết quả.
Ngành Tài chính đang nỗ lực trong cải cách thủ tục thuế, hải quan. Nguồn: internetNgành Tài chính đang nỗ lực trong cải cách thủ tục thuế, hải quan. Nguồn: internet

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2015 nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu ngân sách do giá dầu giảm, đảm bảo sự chủ động trong điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015 theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục: triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (6,2%); tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định. Bên cạnh đó, thực hiện tạm giữ lại tại KBNN 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo hướng dừng thực hiện và hủy bỏ dự toán đối với khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật; rà soát để dừng các đoàn đi công tác nước ngoài theo đúng tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; thực hiện tiết kiệm điện theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 1/6/2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý thuế. Tổng Cục thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và tổng kết công tác hoàn thuế GTGT năm 2014 đề ra quyết tâm phấn đấu trong năm 2015 xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế và yêu cầu khiếu nại củ người nộp thuế được giải quyết đúng chế độ

Tính đến hết tháng 4/2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về thuế đối với trên 13,6 nghìn doanh nghiệp, đạt 19% kế hoạch năm, qua đó xử lý thu vào NSNN trên 1,4 nghìn tỷ đồng; đồng thời, đã thu được khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang, góp phần giảm 0,7% nợ thuế so với thời điểm 31/12/2014. Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 318 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 24,5% kế hoạch đề ra và xử lý truy thu vào NSNN khoảng 344 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014;

Đối với tăng cường kiểm soát thị trường giá cả

Công tác quản lý, điều hành giá tiếp tục được điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình. Trong tháng 4, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sau 01 năm (Tờ trình số 273/TTr-BTC, ngày 20/4/2015). Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giá xăng dầu thế giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để đưa ra phương án điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp tình hình thị trường thế giới và trong nước, đã phối hợp với Bộ Công thương ban hành công văn số 3543/BTC-TTTN ngày 13/4/2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu, trong đó giữ ổn định giá bán, mức trích lập Quỹ BOG như hiện hành; điều chỉnh mức sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu: Xăng các loại sử dụng 29 đ/lít, từ mức 1.020 đồng/lít xuống còn 991 đồng/lít; dầu điezen các loại tăng sử dụng 129 đồng/lít, từ mức 5 đồng/lít lên mức 134 đồng/lít; dầu hỏa, dầu mazut cho phép sử dụng Quỹ BOG lần lượt là 217 đồng/lít và 383 đồng/kg)

Duy trì thường xuyên công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu (xăng, dầu, điện, than, sữa....)

Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Trong tháng 4/2015, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện theo tiến độ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, trong đó gắn với việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 2 buổi làm việc về cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội. (Dự thảo kế hoạch đang được trình Bộ để ban hành).

Đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài chính (Quyết định số 622/QĐ-BTC ngày 8/4/2015).

Tiếp tục rà soát thực hiện đơn giản hóa và giảm số TTHC thuế theo hướng: Giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế.

Đang rà soát để sửa đổi, bổ sung 70 quy trình, quy chế liên quan đến kê khai, nộp thuế theo nội dung cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (dự kiến hoàn thành trước 30/6/2015).

Tập trung triển khai các nội dung như: Nộp thuế điện tử; áp dụng quản lý rủi ro trong lĩnh vực thuế; nghiên cứu, triển khai thí điểm kê khai điện tử, nộp điện tử đối với lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, xe máy, nhà đất, hoạt động thuê nhà, chuyển nhượng bất động sản…

Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC Ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục