VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Tài chính đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực của toàn ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Ngành Tài chính đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 6/1/2017, phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực của toàn ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung giải pháp quan trọng để ngành Tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Ban biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong phát biểu của Bộ trưởng.

Ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Yêu cầu về một sức bật lớn hơn của ngành Tài chính trong năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Bước sang năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là “tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Báo cáo “Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017” của Bộ Tài chính đã đề ra 11 nhóm giải pháp với 31 giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017, tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế nhằm đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Trong đó, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự toán NSNN năm 2017, phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Thứ hai, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chi chuyển nguồn; hạn chế ứng trước dự toán năm sau; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài và giảm dần lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ.

Thứ tư, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Thứ năm, tăng cường quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá...

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thứ bảy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Ngành; kiểm tra nội bộ trong toàn Ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị.

Mặc dù, bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề; Tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ; Sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân;

Ngành Tài chính xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM