Ngành Tài chính triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP

(Taichinh) -

Thời gian qua, toàn ngành Tài chính đã bám sát, triển khai quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Nguồn: mof.gov.vnNgành Tài chính thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Nguồn: mof.gov.vn

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính - ngân sách tháng 4 của Bộ Tài chính mới đây cho thấy, lũy kế thu 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 317 nghìn tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Để đạt được kết quả này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), chống thất thu, thu hồi nợ đọng vào NSNN chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thống kê của Bộ Tài chính cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 8.000 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2015; Đôn đốc cưỡng chế thuđược gần 12,7 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo, đôn đốc các Cục hải quan địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O) của những hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Về điều hành chi NSNN, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động điều hành thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Luỹ kế chi 4 tháng đầu năm ước đạt 370,66 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Thực hiện Quyết định số 604/Đ-TTg ngày 11/4/2016 và Quyết định số 489/TTg-KTN ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chi từ dự phòng ngân sách trung ương trên 1,2 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương và 2 Công ty thủy nông thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn,...

Trong 4 tháng đầu năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 4.700 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 7 tỷ đồng.

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, thúc đẩy, sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án và các dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ, Nghị định quy định chi tiết Luật phí và lệ phí, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về giá, hóa đơn, lệ phí, Nghị định quy định về lệ phí đăng ký con nuôi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang khẩn trương xây dựng dự thảo trình Chính phủ Nghị định về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước theo lộ trình…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan

Thời gian qua, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai Chính phủ điện tử mạnh mẽ theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh nộp thuế qua mạng, thông quan điện tử; Thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử.

Thực hiện nhiệm vụ một cửa quốc gia và ASEAN theo lộ trình; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa nhập khẩu; Rút ngắn thời gian thông quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Để đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính trong thời gian tới đối với 03 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế. Các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận và đánh giá cao của dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm soát giá cả thị trường

Các biện pháp quản lý, điều hành giá cả, thị trường của Bộ Tài chính đã có những tác động tích cực; giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ổn định, không tăng đột biến, không xảy ra tình trạng thiếu hàng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tổ chức điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới. Trong tháng 4/2016, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã 2 lần điều hành kinh doanh xăng dầu.

Công tác thanh tra, kiểm tra giá, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo 3 chuyên đề về giá hàng công nghiệp tiêu dùng, nông lâm thủy sản và tư liệu sản xuất đã được thực hiện có hiệu quả đồng thời đã xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai giá của doanh nghiệp, như: giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ tại cảng biển Cái Mép - Thị Vải, giá thuốc bảo vệ thực vật, giá thóc gạo, phân bón, giá mua tối đa muối ăn nhập kho dự trữ quốc gia,... tăng cường quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Công tác tái cấu trúc, phát triển các loại hình thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, đã được triển khai đồng bộ tạo cơ sở pháp lý về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó góp phần củng cố và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, giám sát tài chính doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác giám sát hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước. Thời gian qua, đã thực hiện cổ phần hóa thêm 16 Tổng công ty Nhà nước.

Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân

Bộ Tài chính đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp 5 tháng đầu năm 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trước hiện tượng cá chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ có những giải pháp khắc phục kịp thời những thiệt hại cho người dân. Cụ thể, ngày 29/4/2016 Bộ Tài chính đã có công văn số 5892/BTC-TCDT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cơ chế xuất ứng gạo dự trữ nhà nước để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất này. Qua đó, đã kịp thời xuất gạo hỗ trợ bà con ngư dân vùng bị thiệt hại.

Tính đến ngày 5/5/2016, tổng số gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp cho nhân dân vùng biển bị thiệt hại là 800 tấn (Quảng Bình: 500 tấn, Quảng Trị: 300 tấn), Tổng cục Dự trữ đang phối hợp với các địa phương để tiếp tục xuất cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh hợp tác tài chính quốc tế

Trong tháng 4/2016, Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và ASEAN +3 tại Đức; Báo cáo đánh giá tác động thực hiện FTA; Tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); Xây dựng phương án đàm phán Việt Nam-Israel; Ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào giai đoạn 2016-2020.

Thống kê cho thấy, đến hết tháng 4/2016 trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 6.227 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt khoảng 19.980 tỷ đồng.

PV. (Tổng hợp)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục