VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Thuế Hà Nội: Vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm

Ngành Thuế Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013. Ảnh: FinancePlus.vn

Ngành Thuế Hà Nội: Vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm

(Tài chính) 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Trước nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 Cục thuế Hà Nội được giao dự toán tăng 22% so với năm 2012, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp công tác, khai thác tốt các nguồn thu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao cho.

Ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội mới đây chia sẻ, không chủ quan với nhiệm vụ tài chính ngân sách được giao, ngay từ những ngày đầu của năm 2013 toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế Hà Nội quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, phát huy cao độ những thành tích đã đạt được của năm 2012, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế Hà Nội tính đến hết ngày 31/12/2012 đạt 135.830 tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán pháp lệnh, 100,3% dự toán Hội đồng nhân dân, tăng 16,2% so thực hiện năm 2011.

         Theo Cục thuế Hà Nội

“Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp trong tháng 1/2013 mới đây ấn tượng nhất đối với chúng tôi là lò gạch ngày càng đầy lên, trang thiết bị vật liệu xây dựng tồn kho lớn, sản xuất đình trệ và sức mua suy giảm trầm trọng”, ông Phi Vân Tuấn nói.

Nhận định về tình hình kinh tế năm 2013, các chuyên gia kinh tế dự báo, năm nay kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm và khủng hoảng do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa có hồi kết. Trong khi đó, khó khăn của kinh tế Việt Nam chưa dừng lại do chịu tác động trực tiếp của nợ xấu, tồn khó lớn trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Vì vậy, năm 2013 có thể còn khó khăn hơn năm 2012.

Trước tình hình đó, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2013, đó là:

Một là, triển khai thực hiện tốt pháp luật thuế, các quy trình quản lý thuế; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp công tác, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2013;

Hai là, thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng  nhằm tăng cường lành mạnh hoá, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; kiềm chế lạm phát thấp hơn, đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012;

Ba là, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, trọng tâm rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế và triển khai mở rộng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, triển khai dự án nộp thuế điện tử… để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế;

Bốn là, tăng cường trách nhiệm - kỷ cương, đổi mới từ nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của Lãnh đạo các cấp nhằm đưa công tác thuế có hiệu quả về mọi mặt; Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ thuế, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn;

Năm là, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra những đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu tố, những bộ phận, những khâu công việc còn nhiều rủi ro; Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế;

Sáu là, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý thuế trên địa bàn nhằm khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ thuế; kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội đã đề ra 9 nhóm giải pháp vượt khó trong năm 2013, với phương châm hành động được xác định Trách nhiệm - Kỷ cương, ngành Thuế sẽ tiếp tục thay đổi nhận thức tư duy và phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng cán bộ thuế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc giám sát của lãnh đạo các cấp, để nâng cao chất lượng công vụ…

“Tuy năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn năm 2012, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế Thủ đô, tin tưởng ngành Thuế Hà nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, nhận định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM