VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 4.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

5 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện 17.713 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh minh họa.

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 4.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện 17.713 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 19,86% kế hoạch năm 2018. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.113,52 tỷ đồng, bằng 66,34% so với cùng kỳ năm 2017.

5 tháng đầu năm: Thu ngân sách nội địa đạt 445.783 tỷ đồng

4 tháng đầu năm, tăng thu trên 3.220 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Tăng thu từ thanh tra, kiểm tra thuế hơn 1.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm: Ngành Thuế huy động 360.060 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Lập kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Thu gần 4.000 tỷ đồng nợ thuế chỉ trong 1 tháng

Qua thanh trakiểm tra thuế đã giảm khấu trừ hơn 324,9 tỷ đồng với số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.696,39 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra được 75 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết; thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 323,12 tỷ đồng, giảm lỗ 1.809,57 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng.

Đối với việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, 5 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế được 164.696 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách là 72,85 tỷ đồng, bằng 117,36% so với cùng kỳ năm 2017. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, 5 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng và đã ban hành 1.803 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 11.046 tỷ đồng…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo kế hoạch; Chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế theo đúng quy định; Theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và thanh tra các cấp đối với người nộp thuế và cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã và đang hoàn thiện các quy chế, quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra thuế; Quy trình khai thác hóa đơn của cơ quan thuế; Quy chế Đoàn kiểm tra công vụ…

PV.

Có thể bạn quan tâm