thanh tra, kiểm tra đạt 92,18% kế hoạch năm 2017, bằng 111,6% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 16.117,9 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Thuế: Tăng thu trên 16 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tính đến ngày 22/11/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 83.712 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 92,18% kế hoạch năm 2017. Nguồn: Internet

Ngành Thuế: Tăng thu trên 16 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tính đến ngày 22/11/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 83.712 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 92,18% kế hoạch năm 2017, bằng 111,6% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 16.117,9 tỷ đồng.

Thu gần 391 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngành Thuế: Tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 1.846 tỷ đồng

10 tháng, ngành Thuế tăng thu gần 14 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Bắc Ninh: Truy thu hàng trăm tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Ngành Thuế hoàn thành mục tiêu chỉ số về môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Theo Tổng cục Thuế, qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã thực hiện giảm khấu trừ 1.510,1 tỷ đồng, bằng 193,98% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ là 30.208,9 tỷ đồng, bằng 180,71%  so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 11.518,2 tỷ đồng, bằng 71,46% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 149% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện thanh tra trong 11 tháng qua là 6.310, đạt 87,65% kế hoạch năm 2017 và bằng 94,63% so với cùng kỳ năm 2016; số doanh nghiệp được kiểm tra là 77.402 doanh nghiệp, đạt 92,57% kế hoạch năm 2017, bằng 113,26% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, tại trụ sở cơ quan thuế, ngành Thuế đã kiểm tra hồ sơ khai thuế được 883.273 hồ sơ, bằng 103,45% so với cùng kỳ năm 2016; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 436,71 tỷ đồng, bằng 121,74% so với cùng kỳ năm 2016; giảm khấu trừ là 100,09 tỷ đồng bằng 304,77% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ 242,94 tỷ đồng bằng 100,63% so với cùng kỳ năm 2016. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2017, ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 301 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 1.037,54 tỷ đồng; giảm lỗ 5.782,77 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,52 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.558,35 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 452,3 tỷ đồng, giảm lỗ 4.625,82 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.448,9 tỷ đồng.

PV.

Có thể bạn quan tâm