VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế: Tạo động lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu 2014

Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Bùi Văn Nam. Nguồn: mof.gov.vn

Ngành Thuế: Tạo động lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu 2014

(Tài chính) Năm 2013 ngành Thuế triển khai nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do nền kinh tế vẫn còn trong bối cảnh khó khăn chung, sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa ở mức cầm chừng, sức mua của người dân giảm. Trong bối cảnh đó, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho hệ thống thuế tăng cao hơn so với năm 2012 đã đặt hệ thống thuế vào tình thế phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn lại năm 2013 đã có lúc tưởng chừng hệ thống thuế khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm nhất là nhiệm vụ thu NSNN, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ bằng những quyết sách đúng đắn, hợp lý và kịp thời; sự vào cuộc của các hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, đặc biệt là tinh thần nỗ lực của toàn hệ thống thuế từ các cấp lãnh đạo tới đội ngũ nhân viên và sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân mà hệ thống thuế đã có những bước “lội ngược dòng” ngoạn mục, hoàn thành mục tiêu thu NSNN năm 2013, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách 2013 của ngành Tài chính nói riêng và của kinh tế vĩ mô nói chung.

Nhìn lại những thách thức, cơ hội, bài học trong chỉ đạo thu NSNN của hệ thống thuế năm 2013 để có được kinh nghiệm trong điểu hành NSNN năm 2014 sẽ giúp hệ thống thuế có những chỉ đạo thực hiện sát sao hơn. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Bùi Văn Nam:

Bứt phá ngoạn mục

Năm 2013, dự toán thu NSNN của hệ thống thuế được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 644.500 tỷ đồng (trong đó thu nội địa là: 545.500 tỷ và thu từ dầu thô: 99.000 tỷ đồng). Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chưa ra khỏi những khó khăn chung thì để hoàn thành dự toán thu đó là một điều không hề dễ dàng. Đặc biệt, năm 2013 cũng là năm mà chúng ta thực hiện nhiều quyết sách lớn của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế như Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN nhưng cũng đặt ra cho hệ thống thuế nguy cơ giảm thu mạnh ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 của hệ thống thuế.

Lường trước những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ,  ngay sau khi kết thúc Hội nghị ngành Tài chính năm 2012, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ và cụ thể hoá thành 05 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, đề ra 15 nhóm giải pháp lớn với 36 giải pháp chi tiết để quán triệt trong toàn hệ thống tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 (ngày 17/01/2013).

Trên cơ sở dự toán pháp lệnh được giao, Tổng cục Thuế đã tiến hành giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2013 cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo động lực để toàn ngành quyết tâm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, đã triển khai giao dự toán thu hàng quý theo đúng thời hạn, phù hợp với phát sinh kinh tế của từng địa bàn, làm căn cứ để các Cục Thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu hàng tháng, quý phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, Chính phủ.

Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản, thư công tác gửi các ngành, các cấp và cấp uỷ chính quyền các địa phương nhằm đẩy mạnh sự quan tâm, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. Điều này đã tạo ra sự đồng lòng, ủng hộ và vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ huy động nguồn lực phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Bên cạnh đó, qua thực tế theo dõi, chỉ đạo Tổng cục Thuế cũng nhận thấy  cần tăng cường công tác chống thất thu, nhất là ở các thành phố, đô thị lớn, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường thực thi pháp luật về thuế, chống hoạt động chuyển giá tạo nguồn tăng thu cho NSNN, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng và minh bạch cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 để chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất thu, đôn đốc thu nộp NSNN cơ quan thuế các cấp và tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương có số thu lớn, tổ chức thanh tra, kiểm tra thu ngân sách đối với các Tập đoàn, tổng công ty lớn, các địa bàn trọng điểm để khai thác tăng thu cho NSNN.

Đồng thời đã ban hành văn bản (công văn số 2891/TCT-VP ngày 04/9/2013) gửi các Cục Thuế, Chi cục Thuế về tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, trong đó đề nghị Cục Thuế tham mưu cho cấp uỷ, UBND các cấp thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách tại các địa phương, tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa bàn, đơn vị có số thu lớn để rà soát từng khoản thu, nhằm đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kinh doanh thương mại điện tử; tạo bước chuyển biến quan trọng trong thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Qua hoạt động này đã tiến hành  truy thu đạt gần 13.200 tỷ và giảm lỗ là 11.430 tỷ đồng. Đã chuyển cho cơ quan công an 791 hồ sơ vụ việc có các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an là 1.379 vụ việc.

Triển khai tích cực nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế thông qua việc giao chỉ tiêu thu nợ  đến từng bộ phận, công chức quản lý nợ, đáng chú  ý là đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể  đối với từng trường hợp nợ thuế lớn theo các tiêu chí nhất định …Với việc tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên, trong thời gian qua công tác quản lý nợ đã đạt được kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp hết sức khó khăn. Tính đến ngày 30/11/2013, toàn ngành đã thu được 52% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012.

Chú trọng việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát và nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện kê khai mã vạch hai chiều, đặc biệt, đã thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố (năm hết năm 2012 mới triển khai tại 50/63 địa phương), với hơn 293.144 doanh nghiệp, với tổng số tờ khai thuế đã tiếp nhận và xử lý là 7,6 triệu tờ

Một nội dung quan trọng khác được Tổng cục Thuế xác định là nếu làm tốt sẽ góp phần tạo nên sự đồng thuận trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách của ngành ra xã hội đấy chính là công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thông qua việc tổ chức nhiều “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, thông qua các Hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp để trao đổi, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ NNT, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp nêu trên, kết quả thu năm 2013 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán (tương ứng vượt 32.196 tỷ đồng) và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012, trong đó, thu dầu thô ước đạt 120.436 tỷ đồng, bằng 121,7% so với dự toán (tương ứng vượt 21.436 tỷ đồng), bằng 86% so với thực hiện năm 2012; Thu nội địa ước đạt 556.260 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán (tương ứng vượt 10.760 tỷ đồng).

Năm 2014, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu 5%

Năm 2014, tình hình kinh tế tuy đang có nhiều tiến triển theo hướng tích cực, nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn như kinh tế phục hồi chưa vững chắc, việc triển khai một số chính sách ưu đãi mới về thuế trong năm 2014 cũng sẽ góp phần làm giảm thu NSNN.

Trong bối cảnh đó nhiệm vụ mà hệ thống Thuế được giao là không hề dễ dàng:  Năm 2014 hệ thống Thuế được Quốc hội giao dự toán pháp lệnh là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2014, Bộ Tài chính cũng đã giao chỉ tiêu cho ngành Thuế hoàn thành vượt  kế hoạch pháp lệnh giao tối thiểu 5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó, thì chúng ta cũng đã có những thuận lợi lớn. Đó chính là sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, của Bộ Tài chính, là những bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác chỉ đạo, điều hành từ năm 2013, là việc huy động được cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng, đồng sức với ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, đặc biệt là các cấp ủy chính quyền ở địa phươn; Là những thành quả của việc nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho DN thông qua các chính sách giãn, giảm thuế cho DN, người dân trong năm 2013 đã giúp DN ít nhiều tạo được tiềm lực tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững trong tương lai. Đây là những động lực to lớn,là niềm tin giúp toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức lao động trong hệ thống thuế cả nước quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã được giao.

Cụ thể hóa những mục tiêu này, ngay từ đầu năm hệ thống thuế cũng đã xác định những nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm, xuyên suốt trong 2014 và đề ra 18 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1)Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2014, đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý; (2)Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng tưởng cao hơn năm 2013; (3)Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhaaoj cá nhân. Tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế; (4)Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; (5)Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để hoàn thành những mục tiêu trên ngoài việc hỗ trợ từ cả hệ thống chính trị, từ cộng đồng DN, từ các cấp lãnh đạo không thể thiếu được những quyết tâm nỗ lực từ chính đội ngũ những con người làm trong hệ thống Thuế. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cùng đồng sức đồng lòng, vượt lên mọi khó khăn, phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM