Ngành Thuế: Tập trung nguồn lực cho công tác thanh, kiểm tra thuế

(Taichinh) - Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, những năm qua, ngành Thuế đã quyết liệt vào cuộc nên công tác này đạt nhiều kết quả tích cực. Bước sang năm 2016, ngành Thuế tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác này, quyết tâm đạt mục tiêu sẽ thanh tra, kiểm tra 18% doanh nghiệp.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Tập trung những ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế

Năm 2015, công tác thanh tra, kiểm tra đã tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế như dầu khí, xăng dầu, khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyển nhượng dự án, thương mại điện tử, kinh doanh thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị khoa học kỹ thuật... các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Đặc biệt, cơ quan thuế đã tập trung thanh tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; thanh tra công tác xử lý hóa đơn ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế; Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp tổ chức, triển khai nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định nội dung quy chế xử lý thông tin các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại cơ quan thuế các cấp; ưu tiên tập trung đối chiếu, xác minh, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ để đúc kết phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm liên quan đến thuế, phương pháp kiểm tra phát hiện và phổ biến nhân rộng toàn ngành.

Ngành Thuế cũng đã tổ chức rà soát toàn bộ các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp… Cơ quan Thuế tổng hợp các vụ việc có tính chất vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, hoặc phối hợp với cơ quan Công an điều tra, khởi tố, xét xử để tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hàng nghìn tỷ đồng đã được truy thu vào ngân sách nhà nước

Thời gian qua, ngành Thuế đã thực hiện các biện pháp rà soát, chống thất thu ngân sách, thu về hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Điều này không chỉ khiến ngân sách bị thất thu lớn mà còn tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, bởi những DN làm ăn chân chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN sẽ bị thiệt thòi so với những DN gian lận tiền thuế.

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, đến ngày 28/12/2015, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 957.000 tỷ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Thu nội địa - chiếm xấp xỉ ba phần tư tổng thu ngân sáchđạt gần 111% dự toán.

Kết quả thu trên có được là do ngành Tài chính đã thực hiện hàng loạt biện pháp đồng bộ. Trong đó, đáng kể nhất là cơ quan thuế trong năm 2015 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 70.059 doanh nghiệp và kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 1.227.180 hồ sơ.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý 31.007.540 triệu đồng, trong đó: tăng thu, xử phạt là 10.246.781,00 triệu đồng; giảm khấu trừ 1.167.503 triệu đồng; giảm lỗ 19.593.256 triệu đồng. Số tiền thuế đã nộp vào ngân sách 6.982.269 triệu đồng, bao gồm:

Về thanh tra, ngành Thuế đã thanh tra 8.705 doanh nghiệp (tỷ lệ đạt 84,91% kế hoạch); tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 5.215.206 triệu đồng, giảm khấu trừ 591.925 triệu đồng, số giảm lỗ 10.365.943 triệu đồng; số đã nộp ngân sách 3.151.834 triệu đồng.

Về kiểm tra, ngành Thuế đã kiểm tra 59.296 doanh nghiệp (tỷ lệ đạt 82,97% kế hoạch); tổng số truy thu, phạt và truy hoàn 4.728.108 triệu đồng, giảm khấu trừ 519.617 triệu đồng, giảm lỗ 8.952.686 triệu đồng; số đã nộp ngân sách 3.526.968 triệu đồng.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế với1.227.180 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 303.467 triệu đồng, số giảm khấu trừ 55.961 triệu đồng, giảm lỗ 274.627 triệu đồng.

Về kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 2.058 cuộc (trong đó 1.921 cuộc theo kế hoạch và 132 cuộc đột xuất); phát hiện số tiền thuế sai phạm là 127.184 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi 57.875 triệu đồng, kiến nghị khác 69.309 triệu đồng).

Kiểm tra 69.541 DN, cơ quan thuế cũng truy thu, truy hoàn, phạt 5.775,91 tỷ đồng, giảm khấu trừ 575,3 tỷ đồng, giảm lỗ 10.418,64 tỷ đồng. Đặc biệt, qua kiểm tra 1.332.799 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, ngành Thuế đã điều chỉnh thuế hơn 900 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế, qua đó điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định số thuế mà DN phải nộp vào NSNN.

Thực hiện chuyên đề đấu tranh chống chuyển giá, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 4.751 DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và DN có hoạt động giao dịch liên kết. Theo đó đã giảm lỗ 10.050 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 1.062,74 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 302 tỷ đồng; số thuế đã nộp NSNN 887 tỷ đồng.

Sẽ thanh tra, kiểm tra 18% doanh nghiệp trong năm 2016

Những lĩnh vực mang tính thời sự, những vấn đề nóng, có nhiều bức xúc, có rủi ro cao về thuế và được dư luận xã hội quan tâm sẽ được ngành Thuế lựa chọn và đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong năm nay, toàn hệ thống thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro cao về thuế, DN giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, DN có dấu hiệu chuyển giá, DN lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra hay DN hoàn thuế lớn.

Đặc biệt, ngành Thuế cũng lưu tâm tới các lĩnh vực phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài, dược phẩm, thiết bị y tế, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp... Cùng với việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ, Tổng cục Thuế cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành liên quan trong việc đấu tranh phòng chống vi phạm gian lận, trốn thuế.

Trong năm 2016, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác thanh, kiểm tra thuế. Theo đó, mục tiêu mà toàn ngành đặt ra là phấn đấu, thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 18% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế; phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 13.000 tỷ đồng và số nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra DN chuyển giá.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ đầu năm Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, bộ phận, đoàn, đội và tổ chức kiểm soát công việc thông qua kết quả báo cáo hàng tháng, quý. Trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra,

Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai áp dụng kỹ năng thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra đối với một số ngành nghề kinh doanh mới như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, bán hàng đa cấp; đồng thời tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giao dịch liên kết, về tỷ suất lợi nhuận của các DN giao dịch độc lập thuộc một số ngành, lĩnh vực, tạo cơ sở tin cậy cho việc ban hành quyết định thanh tra cũng như điều chỉnh việc kê khai, tính thuế TNDN trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục