VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 50% dự toán

6 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 50% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế: 6 tháng, thu được gần 18.000 tỷ đồng nợ thuế

Ngành thuế đặt mục tiêu giảm 50% đầu mối và giảm 10% số cán bộ

Toàn ngành Thuế thực hiện 34.757 cuộc thanh tra, kiểm tra

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 4.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Ngành Thuế cần có giải pháp để sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

5 tháng đầu năm: Thu ngân sách nội địa đạt 445.783 tỷ đồng

192 chi cục thuế sẽ được ghép thành 90 chi cục

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.565 tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán, tăng 25,3% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế đánh giá, kết quả thu ngân sách nhà nước nói trên đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu (6 tháng đầu năm 2017 đạt 44,6% số thực hiện cả năm, tăng 13% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm 2016 đạt  45,4% tăng 6,6% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm 2015 đạt 46,1%, tăng 11% so với cùng kỳ), do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao.

Giá dầu thô ước đạt khoảng 71 USD/thùng, cao hơn dự toán 21 USD. Thị trường bất động sản sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở hầu hết các đia phương đạt khá. Tổng thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 74,2% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; tiền thuê đất ước đạt 70,9% dự toán, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018, Tổng cục Thuế triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Hạn chế nợ đọng thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn lậu thuế; Đôn đốc kiểm tra, thu hồi nợ thuế theo đơn vị.

Cùng với triển khai các nội dung trên, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế như: Khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử; khai và nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức phong phú các hình thức tuyên truyền; Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thuế lớn cho ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM