VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế thu ngân sách đạt 753.434 tỷ đồng

Ngành Thuế thu ngân sách đạt 753.434 tỷ đồng. Nguồn: internet

Ngành Thuế thu ngân sách đạt 753.434 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện thu ngân sách 11 tháng ước đạt 753.434 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán năm 2016 và bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử có lợi ích gì?

Từng bước xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế

Tháng 11/2016, số thu ngân sách của hệ thống thuế cả nước ước đạt 63.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.300 tỷ đồng, bằng 6,1% dự toán; thu nội địa ước đạt 59.700 tỷ đồng, bằng 7,9% dự toán.

Theo đó, luỹ kế thu 11 tháng năm 2016 ước đạt 753.434 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 93,1% so với dự toán và bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 35.607 tỷ đồng (bằng 63,3% dự toán); thu nội địa ước đạt 717.830 tỷ đồng (bằng 95,1% dự toán). Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 596.900 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán.

Tổng cục Thuế cho biết, có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó có một số khoản thu lớn như: Khu vực Công thương nghiệp – Ngoài quốc danh đạt 99,5%; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92,3%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 95,8%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 99,7%; Lệ phí trước bạ đạt 106,4%.

Bên cạnh đó, các khoản thu liên quan đến đất đai đạt cao như: thu tiền sử dụng đất đạt 143,2%; tiền thuê đất đạt 160,9%; thu tiền bán nhà đạt 331,6%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 158,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 94,5%... 

Theo Tổng cục Thuế, hầu hết các địa phương trên cả nước đều có tăng trưởng thu (59/63 địa phương) so với cùng kỳ năm 2015. Nếu không kể tiền sử dụng đất, có 58/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2015.

11 tháng, có 49/63 địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (trên 92%), trong đó có 28/63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu năm 2016, 14/63 địa phương chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (dưới 92%).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM