VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế triển khai mở rộng hoàn thuế điện tử

Ngành Thuế triển khai mở rộng hoàn thuế điện tử.

Ngành Thuế triển khai mở rộng hoàn thuế điện tử

Ngành Thuế phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt trên 90% số người nộp thuế, hồ sơ hoàn và số tiền hoàn thuế theo phương thức điện tử. Để đạt được mục tiêu này, ngành Thuế đã xây dựng lộ trình triển khai cụ thể.

Hoàn thuế điện tử - Giải pháp tối ưu cho người nộp thuế

Nâng cao tỷ lệ thu, hoàn thuế điện tử

Triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Thuế cho biết, đến tháng 10/2017, sẽ có tối thiểu 80% số hồ sơ và 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử.

Đến tháng 11/2017, tỉ lệ này tăng tương ứng là 85% và tháng 12/2017, có tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế và số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử.

Theo đó, từ ngày 1/8/2017 triển khai dịch vụ HTĐT cho tất cả NNT. Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo các Cục Thuế lập danh sách NNT thuộc đối tượng hoàn thuế xuất khẩu, dự án đầu tư chưa tập huấn, chưa đăng ký thực hiện HTĐT trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và ngay trong tháng 8/2017 phải tổ chức tập huấn cho khoảng 3.000 doanh nghiệp thuộc nhóm này.

Hàng tháng, trường hợp có doanh nghiệp phát sinh mới, tổ chức tập huấn ngay và hướng dẫn, hỗ trợ để đơn vị thực hiện HTĐT ngay từ hồ sơ hoàn thuế đầu tiên.

Đối với NNT đã đăng ký thực hiện HTĐT nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp NNT, bảo đảm các hồ sơ hoàn thuế của NNT thực hiện bằng phương thức điện tử ngay từ tháng 9/2017.

Để thực hiện được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ HTĐT theo kế hoạch tại Công văn số 1644/TCT-KK của Tổng cục Thuế.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HTĐT, trong đó trọng tâm là tuyên truyền về các bước thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế, xem thông báo, nhận kết quả giải quyết hồ sơ HTĐT trên Cổng Thông tin của Tổng cục Thuế để doanh nghiệp dễ thực hiện.

Để thực hiện HTĐT cấp độ 4 vào cuối năm 2017, Tổng cục Thuế đã phối hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) để nâng cấp hệ thống CNTT của hai cơ quan, dự kiến từ tháng 9/2017, cơ quan thuế sẽ chuyển quyết định hoàn thuế, lệnh hoàn thuế sang KBNN bằng phương thức điện tử và nhận thông tin hạch toán chi hoàn thuế cho người nộp thuế từ KBNN tự động điện tử, trên cơ sở đó, công khai việc chi hoàn thuế cho NNT trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay sau khi KBNN chi hoàn cho NNT.

Bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế,Tổng cục Thuế đánh giá, hiện phương thức HTĐT mới chỉ áp dụng đối với hoàn thuế GTGT xuất khẩu và đầu tư. Các trường hợp còn lại như hoàn thuế GTGT ODA, miễn trừ ngoại giao, khách du lịch xuất cảnh, giải thể-phá sản, nộp thừa, quyết toán thuế TNCN… vẫn chưa thực hiện điện tử. Do đó, trong quý III/2017, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành đánh giá thực trạng, nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng dụng kỹ thuật để cuối năm 2017 và trong năm 2018 tiếp tục thí điểm và dần mở rộng triển khai HTĐT đối với các trường hợp còn lại.

Trước mắt, trong quý IV/2017, sẽ nghiên cứu giải pháp, quy trình để thí điểm triển khai hoàn thuế theo phương thức điện tử đối với các trường hợp hoàn nộp thừa theo Luật Quản lý thuế, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá khi xuất cảnh, hoàn thuế GTGT đối với các dự án ODA.

Trong quý I/2018, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu giải pháp, quy trình để thí điểm triển khai hoàn thuế theo phương thức điện tử đối với quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm quyết toán 2017 có số thuế nộp thừa.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM