VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ngày 8/5: Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(Tài chính) Ngày 8/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.110 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,60%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,00-10,50%/năm. Tuy nhiên, kết quả là không huy động thành công đối với trái phiếu kỳ hạn này.  

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu ngày 8/5/2013, NHCSXH đã huy động được 2.830 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM