công tác thanh tra, kiểm tra; Tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; Tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế…"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 hôm 8/7/2016. Nguồn: gdt.gov.vn

Ngành Thuế:

Nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; Tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; Tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế…

Cải cách thuế, bảo hiểm: Mục tiêu ASEAN-4 không còn xa

Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 100 thủ tục hành chính thuế

Dấu ấn cải cách hành chính thuế

Tiến tới hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế

Kết quả tích cực từ các giải pháp đồng bộ

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 vừa được tổ chức hôm 8/7 của Tổng cục Thuế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, kết quả thu do ngành Thuế quản lý ước đạt 393.546 tỷ đồng, bằng 48,6% dự toán, bằng 106,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý là các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 12,8%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 56,1% dự toán, tăng 16,8%; Thu tiền sử dụng đất đạt 75,2% dự toán, tăng 34,2%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp so dự toán, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước chỉ đạt 40,3% dự toán, bằng 85,1% so cùng kỳ năm 2015, do tác động của giá dầu, khí giảm, đồng thời, số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp...

Tiến độ thu của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính có 45/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt từ 50% trở lên); trong đó, không kể tiền sử dụng đất thì có 16 địa phương đạt trên 55% dự toán; 57/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán; 6 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015, do nguyên nhân khách quan.

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Trong 6 tháng đầu năm 2016, cơ quan thuế các cấp thực hiện quản lý, giám sát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đối với 2.197 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (tương ứng với số tiền đã hoàn là 10.632 tỷ đồng), qua đó, thu hồi hoàn và xử phạt trên 130 tỷ đồng; thực hiện giám sát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, thông qua công tác giám sát, đã phát hiện 556 hồ sơ (tương ứng với số tiền 3.448 tỷ đồng) không đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 29.699 DN, đạt 33,13% kế hoạch năm 2016. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 5.309 tỷ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách hơn 2.151 tỷ đồng. Trong đó, tính đến ngày 30/6/2016, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 85 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.735 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.254 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế khoảng 352 tỷ đồng.

Theo thống kê, tính đến 31/5/2016, 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được 20.052 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 37,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2016. 36/63 địa phương thu đạt khá trên mức 42%, trong đó một số địa phương thu đạt khá như: Kiên Giang 83%, Hà Tĩnh 80,1%, Thái Nguyên 78,3%, Sóc Trăng 70,3%, Bạc Liêu 68,1%, Hải Dương 66,1%, Lai Châu 88,4%, Hậu Giang 93,8%…

Giải pháp những tháng cuối năm

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành dự toán ngân sách trung ương năm 2016, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm những tháng cuối năm, cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2016, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế Giá trị gia tăng, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế.

Hai là, triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 19-2006/NQ-CP, Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP), đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.

Ba là, triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Bốn là, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Luật thuế (Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế); Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi, bổ sung, Luật phí, lệ phí...

Năm là, trên cơ sở kết quả cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến; đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách giai đoạn 2016-2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, năng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 08/07/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các Cục Thuế tại 63 điểm cầu truyền hình trực tuyến.


PV.

Có thể bạn quan tâm