Nhiều giải pháp thực hiện năm quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

(Taichinh) - Với ngành Dự trữ, nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG”.

Với chương trình hành động này, Tổng cục DTNN hướng tới việctiếp tục nâng cao trách nhiệm và phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ công chức được giao nhiệm vụ này. Ông Lê Xuân Minh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết như vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấnphóng viên TBTCVN.

Thưa ông, được biết, mục tiêu số 1 của chương trình hành động thực hiện “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG” là đưa công tác quản lý chất lượng hàng DTQG đi vào nề nếp, kỷ cương và tuân thủ theo pháp luật. Chương trình đã cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ như thế nào?

Ông Lê Xuân Minh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

Ông Lê Xuân Minh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN:Trước tiên, về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất lượng hàng DTQG, sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống DTQG.


Đặc biệt, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành có kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ do đơn vị trực tiếp quản lý.

Xây dựng tiêu chuẩn kho chứa hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của công nghệ bảo quản, phù hợp với từng mặt hàng và điều kiện cụ thể của dự trữ quốc gia trong tình hình hiện nay.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hàng DTQG; tổ chức thẩm định, xét chọn và chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng hàngDTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý.

Nhóm nhiệm vụ bảo đảm điều kiện phục vụ quản lý chất lượng hàng DTQG đối với kho chứa hàng cũng được đặc biệt chú trọng. Trong khi chưa xây dựng được tiêu chuẩn kho chứa hàng DTQG, lãnh đạo tổng cục yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng phương án bố trí kho chứa hàng DTQG; đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng, phù hợp đối với từng nhóm hàng DTQG theo quy định tại Quy chế quản lý chất lượng hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-TCDT ngày 01/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.

Việc đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ bảo quản để chủ động kiểm tra, kiểm nghiệm trong quá trình nhập, xuất, bảo quản lưu kho hàng DTQG. Đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ bảo quản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ...

Như ông đã nói, mục tiêu của chương trình là nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức ngành Dự trữ. Vậy yếu tố con người được đề cập thế nào trong chương trình hành động?

Theo tôi, nhân tố quyết định đến thành công của chương trình hành động chính là các cán bộ, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng DTQG. Vì thế, chương trình đã đưa ra hai mục tiêu rõ ràng: Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cán bộ công chức được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng DTQG và phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ công chức.

Nhóm nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực quản lý chất lượng hàng DTQG cũng được cụ thể hóa. Đó là việc xây dựng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ cho nhân lực được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo quản hàng DTQG và đối tượng làm công tác quản lý chất lượng hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý.

Nhiệm vụ này được các vụ, vụ thuộc và trực thuộc tổng cục; Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụDTNN xây dựng kế hoạch bắt đầu từ tháng 2. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tăng cường hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ bảo quản mới.

Tổng cục đã triển khai chương trình cụ thể như thế nào, thưa ông?

Việc triển khai chương trình hành động năm được Tổng cục DTNN giao cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị chức, nhất là các cục DTNN khu vực cần tổng kết thực tiễn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG để tham gia hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định về quản lý chất lượng hàng DTQG.

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng DTQG khi nhập kho, trong quá trình bảo quản lưu kho và xuất kho DTQG; Phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cấp, từng đơn vị và cá nhân được giao quản lý chất lượng hàng DTQG.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác bảo quản, kiểm tra thường xuyên, định kỳ chất lượng hàng DTQG theo quy định; Sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ công tác nhập kho, trong quá trình bảo quản lưu kho và xuất kho.

Vừa bước vào năm mới 2016, thông qua các nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là chương trình hành động với chủ đề: “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG” Tổng cục DTNN đã nêu cao quyết tâm, toàn thể cán bộ, viên chức đoàn kết, vượt khó, thi đua lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đây cũng là những hành động thiết thực và ý nghĩa mà ngành DTQG hướng đến lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục