VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều kho bãi làm thủ tục hải quan chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động

Nhiều kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Nhiều kho bãi làm thủ tục hải quan chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, hiện nay có nhiều kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp do đơn vị quản lý chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm

Hải quan TP. Hà Nội làm thủ tục cho hơn 510.000 tờ khai xuất, nhập khẩu

Phấn đấu thu ngân sách đạt 103% dự toán

6 tháng đầu năm, Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 10.422 tỷ đồng

Hải quan TP. Hà Nội niêm yết công khai 131 thủ tục hành chính

Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 41% dự toán

Thống kê của Cục Hải quan TP. Hà Nội cho thấy, hiện nay có 6 địa điểm, kho bãi của doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về vị trí; 10 địa điểm, kho bãi của doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về diện tích; 35 địa điểm, kho bãi của doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về phần mềm quản lý hàng hóa kết nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan; 16 địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng được điều kiện về khả năng lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 12 tháng.

Các kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động gồm: Vị trí, diện tích, phần mềm quản lý hàng hóa được kết nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan, khả năng lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 12 tháng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do những địa điểm, kho bãi này được thành lập và hoạt động trước thời điểm Nghị định 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 1/6/2016).

Bên cạnh đó, một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định hệ thống camera quan sát được tất cả các vị trí của kho bãi, địa điểm, 24/24 giờ, lưu trữ tối thiểu 12 tháng và kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan.

Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi thiết bị lưu trữ phải có dung lượng lớn, mức đầu tư cao, điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, nhất là đối với các kho bãi, địa điểm lớn như kho hàng không, địa điểm kiểm tra tập trung…

Quá đánh giá, rà soát, các kho bãi, địa điểm như ICD, kho hàng không, kho hàng không kéo dài, địa điểm kiểm tra tập trung cho thấy, các địa điểm, kho bãi này vẫn đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Từ thực tế này, Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục cho phép các kho bãi, địa điểm tiếp thục hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình theo lộ trình cho phù hợp với Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM