thu ngân sách rất khả quan với tổng thu 1.405 tỷ đồng, bằng 105,1% chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2013."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ninh Thuận: Thu ngân sách về đích sớm

(Tài chính) Mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, Cục Thuế Ninh Thuận đã đạt được kết quả thu ngân sách rất khả quan với tổng thu 1.405 tỷ đồng, bằng 105,1% chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2013.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong năm 2013, ngành Thuế tỉnh Ninh Thuận đã phải đối mặt với không ít khó khăn, có 146/1.809 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh giải thể và trên 50% DN làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 7/2013 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về “Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu” đã làm ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu.

Tuy nhiên, toàn thể nhân viên, cán bộ ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực không ngừng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nếu như năm 2012, có 2 địa phương thu thuế không đạt chỉ tiêu là huyện Bác Ái và Ninh Phước, thì năm nay tất cả 7 Chi cục Thuế ở 7 huyện, thành phố và Cơ quan Cục Thuế đều thu đạt và vượt kế hoạch.

Theo Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận, tính đến đầu tháng 12/2013, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 1.405 tỷ đồng. Trong đó: thu thuế nội địa ước đạt 975 tỷ, bằng 103,2% dự toán năm 2013; thu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 430 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán năm 2013.

Có được kết quả khả quan trên là do ngay từ đầu năm 2013, ngành Tài chính tỉnh Ninh Thuận đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách, đồng thời ban hành quyết định phân cấp quản lý DN và một số nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc phân cấp quản lý các DN, Cục Thuế tỉnh giao cho các Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý nguồn thu về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hoạt động kinh doanh xây lắp của các DN ngoài tỉnh.

Đặc biệt, có 2 yếu tố tác động tích cực đến kết quả thu NSNN đó là năng lực sản xuất và cơ chế, chính sách. Với những giải pháp hiệu quả, tích cực trong công tác quản lý, đôn đốc kê khai nộp thuế cũng như công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách, nhất là hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, sử dụng đất… Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm cao trong đợt “nước rút”

Trong những ngày cuối cùng của năm 2013, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu NSNN ở mức cao nhất; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan trên địa bàn tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thu ngân sách.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, xác định lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế. Tăng cường rà soát nguồn thu, giám sát kê khai nộp thuế của các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản…

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách hàn chính, thường xuyên đối thoại với người nộp thuế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh để các đối tượng thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với Nhà nước.

Để kết quả thu ngân sách đạt mức cao hơn nữa, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm chống thất thu ngân sách, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Theo đó, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các DN rủi ro cao về thuế, tập trung vào các đối tượng khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế giá trị gia tăng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa là hải sản, nông sản... đảm bảo ít nhất 80% DN được thanh tra, kiểm tra là các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, cùng với nhiều hoạt động hướng về người nộp thuế đạt hiệu quả cao như công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, công tác tin học hóa phục vụ quản lý thuế... công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được quan tâm nhằm hướng đến tính hiệu lực, hiệu quả về quản lý trong lĩnh vực thuế. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tạo sự bình đẳng, an tâm cho người nộp thuế.

Bước sang năm 2014, chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 1.500 tỷ đồng, trong đó, ngành Thuế đảm nhận thu 1.200 tỷ đồng và còn ngành Hải quan 300 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những biện pháp, giải pháp huy động cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục duy trì hoạt động của các Ban chỉ đạo để đôn đốc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh cho ngân sách, chống thất thu và xử lý thu nợ thuế...

Có thể bạn quan tâm