VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, năm 2016, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ thực hiện quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm.

Đảng bộ Bộ Tài chính:

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

Ngày 1/2/2016, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và Khai trương Chuyên mục điện tử “Đảng bộ Bộ Tài chính”. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015

Đảng ủy Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Đức Xương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ và các đồng chí bí thư, cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng bộ Bộ Tài chính; đồng chí Trần Huy Trường – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thông qua Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng từ đoàn viên và tuổi trẻ Bộ Tài chính”.

Theo Dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2015 của Đảng uỷ Bộ Tài chính, các cấp ủy đảng trực thuộc đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Bộ, của Ngành.

Kết thúc năm 2015, tổng thu cân đối NSNN đạt 989.69 nghìn tỷ đồng, đạt 108,6% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 115,3% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 100,7% dự toán. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

Đến nay, đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng Luật, nghị quyết của Quốc hội ( trong đó có 3 luật: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Phí và lệ phí) và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015). Tính đến ngày 25/12/2015, đã trình Chính phủ 16 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ 17 Quyết định và trình cấp có thẩm quyền 15 đề án khác; ngoài ra đã ban hành 192 thông tư, thông tư liên tịch.

Không chỉ vậy, năm 2015, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Qua đó, đã giảm thêm 50 giờ nộp thuế, theo đó tính chung đến hết năm 2015 số giờ nộp thuế giảm còn 117 giờ (vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP là 121,5 giờ).

Cùng với đó, năm 2015, Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 75,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực: quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính - sự nghiệp; quản lý giá, thuế, hải quan, nợ công và các dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm.

Qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý tăng thu ngân sách trên 38,6 nghìn tỷ đồng, đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Trong năm 2015, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ lần thứ XXIV (2015-2020), theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 91-KH/ĐUK của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội được chuẩn bị chu đáo, nhất là việc xây dựng các dự thảo, văn kiện được chuẩn bị công phu, được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ đảng viên, của cấp ủy cấp trên.

Cũng trong năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp 247 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 236 đồng chí; làm thủ tục sinh hoạt đi cho 131 trường hợp, tiếp nhận chuyển đến 102 trường hợp; tổng hợp đề nghị cấp thẻ đảng cho 267 đảng viên; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; 30-40 năm tuổi đảng cho 40 đồng chí. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 4.019 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại diện một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát biểu tham luận đóng góp cho Dự thảo báo cáo những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2016.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Chi bộ Tạp chí Tài chính đã giới thiệu những điểm nhấn nổi bật trên Chuyên mục điện tử “Đảng bộ Bộ Tài chính”. Đồng thời, mời đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy lên, ấn nút Khai trương Chuyên mục điện tử “Đảng bộ Bộ Tài chính”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng ban Dân vận Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2015. “Công tác dân vận của Đảng ủy Bộ Tài chính đã được triển khai thực hiện rất tốt trong 2 năm qua, đặc biệt hôm nay, tôi được chứng kiến đồng chí Bí thư cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nâng cấp Chuyên mục điện tử Đảng bộ Bộ Tài chính”, đồng chí Bùi Minh Quang nói.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn mong rằng, trong năm 2016, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để Đảng ủy Bộ Tài chính phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư cũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã làm sâu sắc thêm những nội dung liên quan trong Dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư yêu cầu Tổ thư ký Hội nghị ghi nhận đầy đủ, tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo gửi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, đồng chí Bí thư đề nghị, năm 2016, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ mình thực hiện quyết liệt các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016./.

Minh Hà

Có thể bạn quan tâm