VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng:

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng cho biết, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016. Kết quả này có được là do Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công tác khóa sổ quyết toán từ tháng 11/2016.

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016

Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt 99,9% kế hoạch năm

Ban hành hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán trong năm 2016

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Theo bà Nguyễn Thị Hương, năm 2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã thực hiện đôn đốc thường xuyên các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện đối chiếu số liệu giải ngân theo từng dự án, nguồn vốn để thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán vốn cuối năm.

Khách hàng giao dịch tại KBNN Hà Quảng, Cao Bằng những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Trường

Khách hàng giao dịch tại KBNN Hà Quảng (Cao Bằng) những ngày cuối năm 2016. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống KBNN còn phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng… soạn thảo văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN các huyện trực thuộc thực hiện công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2016 và thông báo thời gian giao nhận chứng từ, đối chiếu, xác nhận số liệu ngân sách niên độ 2016 trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, KBNN Cao Bằng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

KBNN Cao Bằng đã chủ động triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về điều hành NSNN năm 2016, đảm bảo các khoản chi đúng chế độ, định mức và tiêu chuẩn. Thực hiện áp dụng cam kết chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với các khoản chi NSNN đảm bảo chi theo chế độ quy định.

Bà Hương cho biết, trong năm qua, hệ thống KBNN Cao Bằng đã thực hiện kiểm soát thanh toán các dự án thuộc vốn đầu tư, chương trình mục tiêu chặt chẽ, đúng quy trình; đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung triển khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, khẩn trương thanh toán các nguồn vốn năm 2016 khi có khối lượng; thu hồi nợ tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và các gói thầu hợp đồng đã quá thời hạn cam kết và chi phí giải phóng mặt bằng chưa có chứng từ thanh toán.

Ngoài ra, KBNN Cao Bằng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên trong năm 2016, KBNN Cao Bằng đã phát hiện một số đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, có 281 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định đã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

Giảm áp lực khóa sổ quyết toán cuối năm

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc KBNN Cao Bằng cho biết, rút kinh nghiệm từ các mùa khóa sổ quyết toán của những năm trước, năm 2016, KBNN Cao Bằng đã chỉ đạo KBNN các huyện trực thuộc chủ động sắp xếp khối lượng công việc và lên các phương án kiểm soát, giải ngân kịp thời. Do vậy, năm 2016, tại KBNN các huyện không còn tái diễn tình trạng ùn tắc như mọi năm, qua đó giảm áp lực công việc rất lớn cho cán bộ kho bạc trong những ngày làm việc nước rút cuối năm.

Khách hàng giao dịch tại KBNN Cao Bằng. Ảnh: Văn Trường

Khách hàng giao dịch tại KBNN Cao Bằng. Ảnh: Văn Trường

Chẳng hạn, tại KBNN huyện Hà Quảng trực thuộc KBNN Cao Bằng, công tác khóa sổ quyết toán cuối năm diễn ra khá suôn sẻ, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Theo đó, cán bộ, công chức KBNN Hà Quảng phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn tổ chức thực hiện thu NSNN đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu vào NSNN; thực hiện điều tiết các khoản thu theo đúng tỷ lệ quy định…

KBNN Hà Quảng cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, trong kiểm soát chi NSNN gắn với việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý. Đồng thời, thực hiện tốt định mức vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi NSNN trên địa bàn; quản lý và sử dụng vốn an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

Hay tại KBNN Trùng Khánh, năm 2016, đơn vị cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Thành Lê, Giám đốc KBNN Trùng Khánh cho biết, để chuẩn bị tốt cho mùa quyết toán khóa sổ năm 2016 đơn vị đã có kế hoạch chương trình công tác cụ thể, nắm bắt kịp thời mọi hoạt động của đơn vị, triển khai kịp thời chế độ, văn bản mới đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Bên cạnh đó, năm 2016, KBNN Trùng Khánh thực hiện quản lý vốn đầu tư và các chương trình mục tiêu quốc gia theo chế độ được ban hành, các văn bản hướng dẫn.

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Hương, chính nhờ làm tốt công tác phối hợp thu qua ngân hàng và thanh toán song phương điện tử nên các quầy giao dịch không quá đông khách vào những ngày cuối năm. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực rất lớn cho KBNN Cao Bằng trong những ngày cuối năm 2016 vừa qua.

Xử phạt hành chính 23 đơn vị

Theo KBNN Cao Bằng, năm 2016, đơn vị đã thực hiện kiểm tra thường xuyên đạt 100% kế hoạch năm 2016 (15/15 đơn vị); thực hiện kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ 10/13 đơn vị; kiểm tra theo Chỉ thị của Tổng Giám đốc KBNN được 5 đơn vị, hết quý III/2016 đã hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Cùng với đó, hệ thống KBNN Cao Bằng thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN đối với các đơn vị thụ hưởng NSNN. Kết quả là, trong năm 2016, KBNN Cao Bằng đã thực hiện ban hành Quyết định xử phạt hành chính được 23 đơn vị với hình thức cảnh cáo.

Tại KBNN Tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc đã thực hiện rà soát tập hợp hồ sơ, tài liệu, cung cấp số liệu phục vụ đoàn kiểm tra KBNN, KBNN Cao Bằng, các đoàn kiểm toán và thực hiện công tác kiểm tra theo chuyên đề nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN đến các đơn vị thụ hưởng NSNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM