Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế:

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Taichinh) - Trải qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đã không ngừng phát triển và đổi mới phương thức hoạt động, tăng trưởng bền vững, góp phần không nhỏ vào sự thành công chung của ngành Kho bạc.
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên-Huế.Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên-Huế.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách hiệu quả

Trong những năm qua, KBNN Thừa Thiên Huế luôn quán triệt mục tiêu và phương châm hành động của Hệ thống KBNN đến năm 2020 là: “Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban lãnh đạo, KBNN Thừa Thiên Huế đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời; Quản lý kiểm soát chi NSNN qua KBNN chặt chẽ, thuận lợi theo đúng quy trình nghiệp vụ và chế độ Nhà nước quy định; Phối hợp với cơ quan tài chính chỉ đạo quyết toán, xử lý những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc về khoá sổ kế toán, quyết toán NSNN và xử lý số dư (dự toán và tạm ứng) năm 2014 trong thời gian chỉnh lý ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính và KBNN.

Trong năm qua, đơn vị đã tích cực thực hiện Thông tư 211/2014/TT-BTC của Bộ tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN về việc triển khai công tác kiểm soát chi NSNN cuối năm 2014 và đầu năm 2015, về thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2015 theo nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; Tham gia ý kiến đóng góp các dự án sửa đổi luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN; Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ tại Văn phòng KBNN Tỉnh và các KBNN Huyện.

Đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa ngành Kho bạc, KBNN Thừa Thiên Huế đã khai thác và ứng dụng có hiệu quả các Chương trình ứng dụng: TABMIS, TCS, ĐTKB/LAN, TTSPĐT, Diễn đàn nghiệp vụ thuộc trang Web KBNN và KBNN Thừa Thiên Huế... Công tác Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên được chú trọng, đảm bảo công tác tin học phục vụ đắc lực cho họat động chuyên môn của KBNN và ngành Tài chính trên địa bàn, góp phần cải cách hành chính đối với tất cả các đơn vị, các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, Kho bạc luôn duy trì hệ thống hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính đặt tại KBNN tỉnh bảo đảm thông suốt 100%. Phối hợp kịp thời nhà cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố tức thì. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, cảnh báo và xử lý lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống ứng dụng; duy trì công tác quản trị mạng và quản trị ứng dụng hàng ngày đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt an ninh an toàn.

Ngoài ra, Kho bạc còn chủ động cung cấp, khai thác thông tin về hoạt động ngân sách Nhà nước tại địa phương cho cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan. Truyền tin báo cáo kịp thời cho KBNN. Hướng dẫn các KBNN Huyện và các phòng chuyên môn tiến hành sao lưu số liệu và tiến hành sao lưu dữ liệu từ KBNN tỉnh về KBNN.

Đặc biệt là, Kho bạc đã phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch tại địa phương, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn đạt kế hoạch HĐND Tỉnh giao. Hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách theo đúng quy định; Phối hợp với các cơ quan thu tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu NSNN theo quy định của Bộ Tài chính; Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác thu, đa dạng phương thức thu, triển khai ứng dụng trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính. Thực hiện có hiệu quả kết nối điện tử giữa ngân hàng thương mại, KBNN và cơ quan thu để giảm các thủ tục hành chính.

Nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả ấn tượng

Nhờ thực hiện các giải pháp trên, trong năm qua, doanh số thu qua KBNN Thừa Thiên Huế đạt 13.148 tỷ đồng; trong đó thu tiền mặt 3.068 tỷ đồng. Kho bạc đã thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, chủ đầu tư tại địa phương tăng cường thu thuế GTGT đối với các nhà thầu trong lĩnh vực đầu tư XDCB, đã thu được số tiền khoảng trên 21 tỷ đồng. Không những thế, Kho bạc còn thường xuyên chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng quản lý và kiểm soát chi ngân sách qua KBNN, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đảm bảo mọi khoản chi đúng đối tượng, phù hợp chế độ Nhà nước quy định. Doanh số chi qua KBNN Thừa Thiên Huế đạt 16.806 tỷ đồng; trong đó chi tiền mặt 3.064 tỷ đồng.

Nhờ kịp thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới về quản lý, kiểm soát chi NSNN. Phối hợp với cơ quan tài chính địa phương chủ động hướng dẫn chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện kiểm soát Cam kết chi NSNN qua KBNN; xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc để quá trình kiểm soát Cam kết chi đạt hiệu quả cao. Qua kiểm soát chi đã từ chối thanh toán gần 2,7 tỷ do cấp phát sai chế độ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư đạt 80% KH, trong đó vốn XDCB TW đạt 76%KH, vốn XDCB địa phương 82%KH; vốn CTMT 84%.

Đối với công tác tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ của Kho bạc đạt 10.032 triệu đồng, trong đó, nợ quá hạn 10.032 triệu đồng, chiếm 100% tổng dư nợ.Còn hoạt động thu NSNN phần xuất nhập khẩu nếu so với kế hoạch của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao đạt 79% KH (307 tỷ/390 tỷ); so với Tổng cục Hải quan giao đạt 102,3% (307 tỷ/300 tỷ). Chi ngân sách địa phương, kế hoach HĐND tỉnh giao 7.084,834 tỷ, trong năm đã bổ sung các nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, tiền lương tăng thêm, đại hội Đảng các cấp,… là 480 tỷ, tổng kế hoạch là 7.564,834 tỷ.

Để có được những kết quả ấn tượng trên chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của KBNN, của Tỉnh ủy, HĐND và của UBND Tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương, cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể cán bộ, công chức KBNN Thừa Thiên Huế. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Kho bạc Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phát huy thành tích trên và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của ngành Tài chính nói chung và ngành Kho bạc nói riêng.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục