VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phát huy hiệu quả khai báo hàng hóa qua VNSW

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát huy hiệu quả khai báo hàng hóa qua VNSW

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình vừa ký văn bản số 6095/TCHQ-CNTT gửi các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, công ty giao nhận về việc nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (VNSW). Qua đó, nhằm khắc phục những tồn tại và thực hiện hiệu quả Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển.

Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

Ban hành Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Hoàn thiện khung pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia

Trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thực hiện Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, từ ngày 15/8/2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai thí điểm Đề án tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Cảng Tân Vũ).

Trong thời gian thực hiện thí điểm vừa qua, về cơ bản các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận đã thực hiện tương đối tốt việc khai báo bản khai hàng hóa (manifest) và các chứng từ liên quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác triển khai Đề án nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận thực hiện một số công việc sau:

Hiện nay, một số hãng tàu, công ty giao nhận chưa cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn được quy định tại Điều 66 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Bên cạnh đó, một số hồ sơ có sự sai khác về dữ liệu khai báo giữa các chứng từ (lệch số lượng container, lệch số lượng thuyền viên...) đã được cơ quan hải quan phản hồi, hướng dẫn kiểm tra, khai báo lại nhưng thời gian khai sửa đổi, bổ sung không kịp thời; Một số đơn vị khai các chỉ tiêu thông tin tại bản khai hàng hóa, vận đơn gom hàng không chính xác (khai báo chung 02 số vận đơn vào cùng một trường dữ liệu...).

Với tồn tại như trên, doanh nghiệp kinh doanh cảng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin để phục vụ xếp, dỡ hàng hóa và theo dõi hàng hóa ra, vào cảng đồng thời ảnh hưởng đến việc nhận hàng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh cảng có đầy đủ dữ liệu làm cơ sở xếp dỡ và thông quan hàng hóa nhanh chóng cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận quan tâm, thực hiện tốt việc khai báo thông tin Bản khai hàng hóa, vận đơn gom hàng và các chứng từ liên quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trong hoạt động khai báo Vận đơn chủ và Vận đơn gom hàng, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận cần khai báo các thông tin như: ngày phát hành vận đơn, dố lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng và Vận đơn chủ (Master bill) khai báo trong bản khai hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan triển khai các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Đối với khai báo Vận đơn gom hàng: Tổng cục Hải quan đã bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng trên giao diện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Đối với khai báo thông tin Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa, Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp sẽ khai báo trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia: Tổng cục Hải quan bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa.

Thứ  hai, đối với doanh nghiệp khai báo qua chuẩn thông điệp EDI: Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ nâng cấp để tiếp nhận chuẩn thông điệp EDI D98B. Đề nghị các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc gửi thông điệp EDI D98B đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, trường dữ liệu khai báo thông tin Ngày phát hành vận đơn cho từng Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa sẽ được khai báo tại chỉ tiêu DTM Date/Time/Period (trang 7,9 của chuẩn thông điệp EDI D98B).

Tổng cục Hải quan đề nghị các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận cho ý kiến đối với nội dung nâng cấp nêu trên cũng như thời gian cần thiết để các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận thực hiện yêu cầu nâng cấp hệ thống. Ý kiến của các doanh nghiệp đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) trước ngày 30/9/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM