Hải quan Quảng Ninh:

Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng đạt kết quả tích cực

Xuân Hương

(Taichinh) - Nhờ đẩy mạnh phối hợp thu qua các ngân hàng thương mại, đến ngày 15/5/2015, tại Hải quan Quảng Ninh, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử đạt 1.212 tờ khai, chiếm tỷ lệ 12.6 % tổng tờ khai. Số thu thuế nộp NSNN đạt 5.384 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86.2% tổng số thu thuế XNK (6.249 tỷ đồng).
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, 5 tháng đầu năm 2015, Hải quan Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên tiếp ban hành 2 công văn chỉ đạo việc đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước qua các Ngân hàng phối hợp thu: Công văn số 568/HQQN-TXNK ngày 17/3/2015, Công văn số 728/HQQN-TXNK ngày 2/4/2015. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục trực thuộc chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như giới thiệu các tiện ích của công tác nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và địa điểm làm thủ tục hải quan danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và lợi ích của việc nộp thuế bằng phương thức điện tử qua các Ngân hàng thương mại đã phối hợp thu.

Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp thu, ngày 8/5/2015, thỏa thuận Liên tịch số 322/KH-NH-CT-CHQ về Quy trình phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Cục Thuế Quảng Ninh - Cục Hải quan Quảng Ninh - Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Quảng Ninh (Thông qua tài khoản chuyên thu của KBNN Quảng Ninh) đã được ký kết.

Nhờ tích cực đẩy mạnh phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại, đến ngày 15/5/2015, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử 1.212 tờ khai, chiếm tỷ lệ 12.6 % (tổng số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu nộp tài khoản ngân sách 9.604 tờ khai) tương ứng số thu thuế nộp NSNN đạt 5.384 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86.2% tổng số thu thuế XNK (6.249 tỷ đồng).

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục