Phú Thọ thu nợ thuế hơn 461 tỷ đồng

(Taichinh) - Theo thống kế của Cục Thuế Phú Thọ, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp (gọi chung là tiền thuế) còn nợ của toàn ngành thuế Phú Thọ là 461,3 tỷ đồng, giảm 23% (giảm 137,7 tỷ đồng) so với tiền thuế nợtại thời điểm 31/12/2014.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó, nợ có khả năng thu là 91,2 tỷ đồng, giảm 79,2% so với tiền nợ thuế có khả năng thutại ngày 31/12/2014, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015, thấp hơn 2,5% so với chỉ tiêu giao 5% của Tổng cục Thuế; nợ khó thu chờ xử lý là 370,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý là hầu hết các đơn vị đều có số thuế nợ đến ngày 31/12/2015 giảm so với thời điểm cùng ngày này năm trước.

Để đảm bảo tất cả các đơn vị đều giảm nợ thuế và hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế được giao năm 2016, Cục Thuế yêu cầu các phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục, chi cục thuế các huyện, thành, thị tập trung rà soát lại toàn bộ hồ sơ phân loại nợ thuế và hoàn thiện hồ sơ phân loại của từng người nộp thuế tương ứng theo từng nhóm nợ, đảm bảo tất cả các khoản nợ khó thu được phân loại theo từng nhóm nợ phải có đủ hồ sơ theo đúng quy định.

Đối với khoản nợ đã phân vào nhóm nợ khó thu trước thời điểm ngày 31/12/2015 nhưng phân loại không đúng hoặc không có hồ sơ theo quy định phải chuyển sang nhóm nợ có khả năng thu (từ 1 đến 90 ngày, trên 90 ngày) để thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Các phòng chức năng, các chi cục thuế giải quyết dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, các khoản nợ hạch toán sai... để tránh tình trạng tăng nợ thuế ảo.

Các đơn vị thuế thưc hiện tốt các quy định về nộp dần, gia hạn, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi chặt chẽ, đúng thực tế từng trường hợp khi thực hiện xóa nợ tiền thuế.

Cục Thuế Phú Thọ cũng yêu cầu, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thuế và phối hợp với các phòng chức năng lập danh sách người nộp thuế có số tiền nợ thuế từ 2 tỷ đồng trở lên (không bao gồm các khoản nợ không có khả năng thu và chờ xử lý) trình lãnh đạo Chicục thuế (đối với người nộp thuế do chi cục thuế quản lý) và lãnh đạo Cục Thuế (đối với người nộp thuế do Cục Thuế quản lý); phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh, các phương tiện thông tin đại chúng công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, thông báo tình hình nợ thuế của các chi cục thuế (kèm theo dach sách các doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý số tiền thuế nợ lớn) cho UBND các huyện, thành phố, thị xã biết để Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thu nợ theo quy định của UBND tỉnh Phú Thọ./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục