VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quản lý, giám sát việc thu thuế với hoạt động kinh doanh casino

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế với hoạt động kinh doanh casino. Nguồn: internet

Quản lý, giám sát việc thu thuế với hoạt động kinh doanh casino

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Siết quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Hướng dẫn tiền trả thưởng cho người chơi casino

Hàng loạt dự án tỷ USD tăng tốc đón sóng casino tại Việt Nam

Thu nhập từ thắng trong casino có phải nộp thuế?

Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý tiền, đồng tiền quy ước

Theo Dự thảo, doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định về quy chế quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý đảm bảo tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

Đồng thời, doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân.

Mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo định kỳ hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu. Các giao dịch này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng ngày doanh nghiệp kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có trách nhiệm xây dựng chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu đảm bảo cơ quan thuế nhận được dữ liệu do doanh nghiệp gửi đến và có giải pháp hướng dẫn để doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống phù hợp với các định dạng chuẩn mà ngành thuế xây dựng.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước. Các hòm ( túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng.

Hàng ngày, việc mở niêm phong hòm (túi) và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định.

Cơ quan thuế giám sát trực tiếp hoạt động kinh doanh casino

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để Tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera (trực tuyến) hoạt động kinh doanh casino.
Đồng thời, hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực như: bàn trò chơi, máy trò chơi, khu vực kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của Tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm.

Tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế có trách nhiệm tuân thủ các quy định khi triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát; thực hiện giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và giám sát qua camera (trực tuyến) đối với các giao dịch tại casino liên quan đến tiền và đồng tiền quy ước (đổi đồng tiền quy ước, đổi điểm, trả thưởng cho khách, mở niêm phong hòm (túi), kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước...).

Tổ công tác này cũng có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát hàng ngày cho Cục trưởng Cục Thuế. Kịp thời báo cáo các sai phạm hoặc biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Cục trưởng xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM