VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quản lý xe ô tô công đã đi vào nề nếp

Quản lý xe ô tô công đã đi vào ổn định, nề nếp. Nguồn: Internet

Quản lý xe ô tô công đã đi vào nề nếp

Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), trong thời gian qua, việc quản lý xe công đã dần đi vào nề nếp, việc mua xe vượt tiêu chuẩn, định mức gần như không còn; việc sử dụng xe công sai mục đích giảm nhiều.

Quản lý tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả máy móc, thiết bị mua sắm từ vốn NSNN

Mua sắm tập trung: Hướng đi tất yếu

Cục quản lý Công sản: Phát huy tốt vai trò quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Tuy nhiên, số lượng xe công vẫn còn khá lớn (gần 40.000 chiếc, chưa tính xe ô tô của lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nghiệp nhà nước); trong đó, 1/3 số xe (tính theo niên hạn sử dụng cũ) và 1/4 số xe (tính theo niên hạn sử dụng mới) đã hết hạn sử dụng dẫn đến chi phí sửa chữa rất lớn nhưng độ an toàn không cao.

Để việc quản lý, sử dụng xe ô tô công được hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, quy định rõ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của mỗi cơ quan, đơn vị thông qua quy định định mức từ 1 - 2 xe gắn với việc các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, bố trí lại số xe hiện có theo đúng định mức, số xe ô tô phục vụ công tác chung sẽ giảm; tiết kiệm chi ngân sách hàng năm hàng trăm tỷ đồng, chưa tính các chi phí cho việc vận hành xe ô tô, đồng thời khuyến khích việc chuyển sang cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản số 18010/BTC-QLCS ngày 04/12/2015 hướng dẫn việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh việc hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công, trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện mua sắm xe ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đó, chỉ thực hiện mua sắm đối với xe ô tô chuyên dùng trong định mức được duyệt; không thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung (trừ mua xe cho đơn vị mới thành lập và do các nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác).

Qua theo dõi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các bộ, ngành, địa phương cũng quan tâm đến việc xây dựng, ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng làm căn cứ thực hiện việc lập dự toán, mua sắm và xử lý xe ô tô chuyên dùng./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM