VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn ngành Tài chính

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn ngành Tài chính

Ngày 19/5/2016, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước như Bác hằng mong

Tinh thần chiến thắng 30/4 tiếp thêm động lực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

Cần kết hợp với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng (Ban Tổ chức Trung ương), thành viên Ban soạn thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu những nội dung nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức vào một ngày đặc biệt – ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tăng thêm phần ý nghĩa của Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhận định, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đóng góp sức mình vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đinh Đức Xương đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ gửi lời cám ơn tới đồng chí Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu đầy tâm huyết và sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đồng chí cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII tại đơn vị.

Đồng chí Đinh Đức Xương cũng cho biết, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, đề nghị các chi ủy, đảng ủy và bí thư chi bộ, đảng bộ nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng phù hợp với nội dung công tác; các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng hoàn thành bản thu hoạch và nộp lại cho Đảng ủy Bộ theo đúng thời gian quy định.

Trước đó, ngày 22/4/2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn ngành Tài chính và cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ.


T. Trang

Có thể bạn quan tâm