VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quốc hội thống nhất cao quy định một đầu mối quản lý nợ công

Các đại biểu Quốc hội đều trí Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công.

Quốc hội thống nhất cao quy định một đầu mối quản lý nợ công

Chiều ngày 3/11, thảo luận dự thảo Luật Quản lý nợ công, đa số các đại biểu Quốc hội thống nhất Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính...

Đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cho công tác dự trữ quốc gia

Dư luận đồng tình cao về cơ chế khoán xe công

Quốc hội đánh giá cao công tác điều hành ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều vấn đề về tỷ lệ huy động ngân sách

Đại biểu Quốc hội phân tích, hiện nay việc 3 cơ quan cùng tham gia quản lý vay nợ nước ngoài sẽ dẫn đến thiếu sự gắn kết trong huy động, sử dụng, giải ngân vốn không sát với dự toán được giao, Quốc hội phải nhiều lần điều chỉnh dự toán, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay.
Do vậy, đại biểu đồng ý với dự thảo việc thống nhất một cơ quan làm đầu mối quản lý vay nợ trong nước và nước ngoài sẽ khắc phục tình trạng quản lý nợ công phân tán, chồng chéo, không rõ trách nhiệm, không gắn kết giữa việc vay nợ với việc quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, việc quy định thống nhất một cơ quan làm đầu mối thống nhất quản lý vay nợ trong nước và nước ngoài là cần thiết. Bởi Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu khắc phục tình trạng quản lý nợ công còn phân tán, chồng chéo, không rõ trách nhiệm, không gắn kết giữa việc vay nợ với việc quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công.
Ngoài ra, việc thống nhất đầu mối này cũng thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính và cũng phù hợp với thông lệ tốt quốc tế.
Theo ông Nguyễn Đức Hải, dự thảo luật quy định theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong chủ trì đàm phán, ký kết các thỏa thuận vay thương mại, các hiệp định khung, hiệp định vay cụ thể về vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Đồng thời, giao Chính phủ phân công cụ thể nhiệm vụ phối hợp của các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nợ công.
Báo cáo giải trình vào cuối buổi thảo luận chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) theo hướng bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đã bổ sung vào dự án Luật hệ thống các công cụ quản lý nợ công bền vững như chỉ tiêu an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm (gồm năm hiện hành, năm kế hoạch, năm tiếp theo)...
Cùng với đó là bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý nợ công, những hành vi bị cấm, các quy định về quản lý, huy động, sử dụng, trả nợ, trách nhiệm của tất cả các cơ quan liên quan một cách chặt chẽ hơn so với Luật hiện hành.
Đối với việc xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý nợ công bao gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Tài chính với trách nhiệm là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về nợ công. Bên cạnh đó, là xác định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát cộng đồng về quản lý nợ công; Đưa ra những quy định làm rõ, siết chặt hơn về phạm vi, điều kiện bảo lãnh Chính phủ, không vay thương mại về cho vay lại… để giảm thiểu rủi ro, không làm gia tăng khoản nợ...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM