VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử thực hiện qua Website Tổng cục Thuế. Nguồn: internet

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Tại buổi họp báo mới đây của Tổng cục Thuế về Giới thiệu một số dịch vụ điện tử của cơ quan thuế, bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng Cục thuế) đã giới thiệu một số nội dung chính về phạm vi áp dụng thí điểm và quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử.

Từng bước xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế

Sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Giải đáp về kê khai, khấu trừ bổ sung thuế giá trị gia tăng

Theo bà Hải, hoàn thuế GTGT điện tử hiện đã được thí điểm ở 13 tỉnh thành và đến cuối quý I/2017 sẽ triển khai mở rộng trong phạm vi cả nước.

Giới thiệu một số nội dung chính về hoàn thuế GTGT điện tử, bà Hải cho biết, hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử được áp dụng thí điểm với hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, cơ quan thuế áp dụng thí điểm có trách nhiệm lựa chọn người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn nêu trên đáp ứng các tiêu chí do Tổng cục Thuế xây dựng để triển khai thí điểm.

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT điện tử được thí điểm trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế bao gồm 03 bước chính. Trước tiên, người nộp thuế thực hiện lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Sau đó, người nộp thuế nhận Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử và Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tiếp đó, người nộp thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (các Thông báo, Quyết định trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bà Hải cho biết thêm, trong trường hợp giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, người nộp thuế sẽ thực hiện giải trình, bổ sung thông tin tài liệu bằng cách gửi văn bản giải trình, hồ sơ bổ sung qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, người nộp thuế cũng sẽ gửi văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Như vậy, người nộp thuế thực hiện gửi các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đến cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước điện tử; Văn bản giải trình, tài liệu bổ sung; Văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM