Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) dự thi và đã đoạt 2 giải tại Hội thi tin học trong khối công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ I năm 2013, được tổ chức mới đây tại Hà Nội."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sáng kiến phần mềm công nghệ thông tin của Hải quan đoạt giải toàn quốc

(Tài chính) Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) dự thi và đã đoạt 2 giải tại Hội thi tin học trong khối công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ I năm 2013, được tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Phần mềm sáng kiến “Xây dựng chương trình quản lý và theo dõi hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập” do nhóm 3 tác giả (Chi cục trưởng Nguyễn Văn Bông; Đội trưởng Hoàng Thị Xuân Hoa và công chức công nghệ thông tin Hoàng Vũ Duy) của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 đại diện cho khối công chức TP. Hồ Chí Minh đã đoạt giải Ba (không có giải Nhất).

Chi cục trưởng Nguyễn Văn Bông, Trưởng nhóm, người đưa ra ý tưởng - cho biết, từ những bất cập trong việc quản lí, theo dõi đối với loại hình kinh doanh hàng tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập nên đã chỉ đạo xây dựng phần mềm quản lí hiệu quả loại hình này.

Theo Chi cục trưởng Nguyễn Văn Bông, loại hình kinh doanh hàng tạm nhập - tái xuất mang tính chất đặc thù, như: Hàng hóa tạm nhập được lưu tại Việt Nam 120 ngày, được gia hạn tối đa 2 lần; Được ân hạn thuế là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập - tái xuất, áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn; Cơ quan Hải quan làm thủ tục tạm nhập hàng hóa phải chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai.

Từ những tính chất đặc thù nêu trên nên yêu cầu đặt ra cho cơ quan Hải quan là phải quản lý chặt chẽ và thanh khoản theo quy định. Do chưa có chương trình quản lý riêng cho loại hình này nên các đội thủ tục thực hiện việc theo dõi thủ công bằng cách mở sổ theo dõi.

Do đó, việc theo dõi thời hạn tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập, theo dõi thời gian gia hạn, theo dõi thanh khoản của doanh nghiệp bằng hình thức cập nhật thủ công vào sổ gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu tra cứu, thống kê, không đảm bảo tính chính xác, thuận tiện, khoa học, mỗi công chức đăng ký tự cập nhật vào sổ, nhiều nét chữ, nhiều màu mực, thiếu tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp của cơ quan quản lý dẫn đến phải mất rất nhiều thời gian khi cần thống kê, báo cáo, đôi khi dẫn đến sơ sót, không quản lý được.

Từ thực tế phát sinh, cũng như những bất cập nêu trên, việc xây dựng phần mềm quản lý và theo dõi thời hạn hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập đã được nhóm tác giả nghiên cứu xây dựng chương trình trong nhiều tháng. Đến tháng 8/2012, chương trình được hoàn thiện và đưa vào ứng dụng tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 và sau đó được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công nhận sáng kiến, kiến nghị nhân rộng ứng dụng trong toàn đơn vị.

Theo Đội trưởng Hoàng Thị Xuân Hoa, chương trình phần mềm được sử dụng và lưu trữ tại các máy trạm cá nhân của công chức và cán bộ đội được phân công theo dõi. Chương trình cập nhật, tra cứu, báo cáo thống kê thông tin tờ khai, thời hạn tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập theo từng loại hình tờ khai, giúp cho cán bộ công chức theo dõi thời hạn tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập đúng theo qui định, tránh việc tờ khai quá hạn nhưng không tái nhập hoặc tái xuất, theo dõi được tình hình thanh khoản, gia hạn và hoàn tất thủ tục tạm nhập - tái xuất theo qui định.

Chương trình này có chức năng nhập thông tin tờ khai, tiếp nhận cập nhật nội dung tờ khai loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập vào chương trình gồm các tiêu chí: Tên DN, mã số thuế, tên hàng, trị giá; Theo dõi thời hạn, thời hạn gia hạn của tờ khai để thông báo, nhắc nhở DN phải tái xuất hoặc tạm nhập theo thời gian theo qui định; Theo dõi các tờ khai đã quá hạn tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập; thời gian gia hạn để làm cơ sở xử phạt các các trường hợp vi phạm về thời hạn theo qui định; Theo dõi thanh khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất.

Đánh giá về ứng dụng của sản phẩm, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Hùng cho biết, từ khi có chương trình quản lý và theo dõi hàng hóa  tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập, cơ quan Hải quan có thể quản lý và theo dõi được thời hạn tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập đúng theo quy định, tránh việc tờ khai quá hạn nhưng không tạm nhập hoặc tái xuất, theo dõi được tình hình thanh khoản, gia hạn và hoàn tất thủ tục tạm nhập - tái xuất theo quy định.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và giảm thiểu thời gian cho công tác đăng ký tờ khai; công tác báo cáo của công chức hải quan, góp phần vào việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

Phần thi Sáng tạo, có 15 sản phẩm được lọt vào vòng chung kết, hầu hết là phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị. Kết quả chung cuộc, phần mềm theo dõi tạm nhập - tái xuất, tái xuất - tạm nhập của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Ba.

Ngoài ra, phần mềm sáng kiến “Quản lí hàng chuyển cảng đến” của nhóm 3 tác giả, gồm: Nguyễn Đức Lưu, Thái Thanh Tuấn và Nguyễn Vũ Duy, đoạt giải Khuyến khích. 

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm