VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Siết chặt kỷ cương trong chấp hành chính sách và quy trình nghiệp vụ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước:

Siết chặt kỷ cương trong chấp hành chính sách và quy trình nghiệp vụ

Năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã triển khai hiệu quả các biện pháp như: tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ...Nhờ đó, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt 99,9% kế hoạch năm

Ban hành hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán trong năm 2016

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức sáng ngày 12/12, Phó Tổng Giám đốc Trần Kim Vân cho biết, tính đến hết ngày 30/11/2016, tổng thu NSNN đạt 1.057.718 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 907.588 tỷ đồng, bằng 89,46 so với dự toán năm; toàn hệ thống đã phát hiện và thu giữ 515 tờ tiền giả các loại và trả lại 4.266 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng.

Trong năm 2016, các đơn vị của KBNN trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Phó Tổng Giám đốc Trần Kim Vân đánh giá, KBNN đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước giao; Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác bảo bệ, công tác kiểm soát chi NSNN.

Quán triệt tinh thần đó, toàn hệ thống đã thực hiện nghiêm chế độ sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ; chuẩn bị kịch bản sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Cùng với đó, KBNN đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ Tài chính ban hành, thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-BTC ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống KBNN cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra năm 2017, toàn hệ thống KBNN sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN.

Đồng thời thực hiện trang cấp đầy đủ, kịp thời các công cụ hỗ trợ, thiết bị kho quỹ và các phương tiện, thiết bị khác phục vụ công tác đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, quy định về sao lưu, dự phòng dữ liệu của Bộ Tài chính và KBNN.

PV.

Có thể bạn quan tâm