tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách

Bộ Tài chính yêu cầu, cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách

Tại Nghị quyết số 61/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, Chính phủ yêu cầu, Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tăng cường hiệu lực quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ quốc tế

Hướng dẫn mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Nghị quyết số 61/NQ-CP nêu rõ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách gắn với yêu cầu chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá thể. Rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các loại phí, lệ phí để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là phí vận tải; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; có giải pháp giảm lãi suất cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên.

PV. (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm