chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Siết chặt quản lí thuế về chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại

Doanh nghiệp tham gia triển lãm nhượng quyền thương mại tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 2013. Nguồn: tapchithue.com.vn

Siết chặt quản lí thuế về chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại

(Tài chính) Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính vào cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị các giải pháp nhằm quản lí chặt chẽ đối với việc thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại.

Theo bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố , trong điều kiện hiện nay, việc tăng cường công tác quản lí và kiểm tra việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại là hết sức cần thiết. Để kịp thời đưa vào quản lí chặt chẽ các hoạt động trong thời gian tới, UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm, sớm xem xét, giải quyết các giải pháp sau:

Quy định doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác thì bắt buộc phải lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai nộp thuế GTGT (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp khác nếu không có hóa đơn hợp pháp thì không được tính vào chi phí (giá vốn nhận chuyển nhượng) được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhận khác thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền tiền mặt thì cơ quan Thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng và giá vốn chuyển nhượng (nếu trước đây nhận chuyển nhượng thanh toán không dùng tiền mặt). Việc ấn định giá chuyển nhượng và giá vốn chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lí thuế.

Doanh nghiệp nơi có phần vốn chuyển nhượng chỉ làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn thì phải có hóa đơn chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp chuyển nhượng vốn, phải có tờ khai kê khai nộp thuế Thu nhập cá nhân và chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) đối với cá nhân chuyển nhượng vốn.

Trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có hóa đơn (đối với tổ chức), chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (đối với cá nhân) theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn.

Ủy ban Nhân dân Thành phố kiến nghị, các quy định nêu trên đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định cho áp dụng từ 1/1/2014.

Theo tapchithue.com.vn

Có thể bạn quan tâm