Sơn La năm 2013 ước đạt 2.050 tỷ đồng, bằng 123,49% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 14,17% so thực hiện năm 2012."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sơn La thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng, vượt 23% dự toán năm

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2013. Nguồn: internet

Sơn La thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng, vượt 23% dự toán năm

(Tài chính) Tổng thu ngân sách trên toàn tỉnh Sơn La năm 2013 ước đạt 2.050 tỷ đồng, bằng 123,49% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 14,17% so thực hiện năm 2012.

Theo đó, có 10/11 khoản thu, sắc thuế  đạt và vượt dự toán,  trong đó có một số khoản thu đạt cao: Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ. 100% Chi cục thuế  vượt dự toán, trong đó có 7/11 Chi cục Thuế  đạt trên 130% dự toán;  4/11 Chi cục Thuế đạt trên 115% dự toán. Đây là năm đầu tiên số thu trên địa bàn Sơn La có số thu ngân sách đạt 2000 tỷ đồng, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII đề ra.

Ghi nhận và đánh dấu thành tích đáng ghi nhận về kết quả thu ngân sách trên địa bàn,  ngày 20/12/2013 UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thu ngân sách đạt 2000 tỷ đồng. Tại hội nghị, đồng chí  Hoàng Văn Chất - Phó Bí thư tỉnh uỷ Sơn La đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các cấp, các ngành, huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Trong năm qua, Cục Thuế Sơn La đã thực hiện tốt  công tác tham mưu với cấp uỷ chính quyền các cấp thực hiện tốt các cơ chế chính sách thuế; Công tác quản lý, điều hành dự toán thu ngân sách đúng luật định, thực hiện tốt quy định về quản lý thu thuế; Triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, tăng cơ cấu thu ngân sách từ sản xuất; Chủ động  phối hợp với các sở ban ngành trong công tác thu thuế, phân tích nguyên nhân tác động đến kết quả thu đối với từng khoản thu, sắc thuế, tăng cường khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, chú trọng biện pháp quản lý thu đối với lĩnh vực ngoài quốc doanh, xác định chính xác số thuế nợ đọng, phân tích, phân loại số nợ thuế theo tiêu chí thích hợp để có biện pháp quản lý thu hiệu quả;  xây dựng và điều hành thu ngân sách theo kế hoạch tiến độ tháng, quý; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá quản lý thu thuế ...

Để công tác thu ngân sách trên địa bàn ổn định và bền vững, năm 2014 và các năm tiếp theo, tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, bổ sung chính sách, tạo môi trường, cơ chế thông thoáng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý nhà nước, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất, đầu tư phát triển và quản lý thuế. Ngành Thuế làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ, phấn đấu năm 2014 thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán, góp phần cùng ngành Thuế cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể bạn quan tâm