Hội nghị điển hình tiến tiến Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

TS.Phạm Phan Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

(Taichinh) -
(Tài chính) Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua - Khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đoàn kết, tích cực lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước và liên tục gặt hái được nhiều thành quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
Tình yêu nghề, hăng say trong công việc của mỗi cán bộ được bồi đắp từ nhiều phong trào thi đua được Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN phát động. Nguồn: HS.Tình yêu nghề, hăng say trong công việc của mỗi cán bộ được bồi đắp từ nhiều phong trào thi đua được Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN phát động. Nguồn: HS.

Lao động quên mình và kết quả đạt được

Phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính nói chung và Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói riêng luôn được triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Khắp các đơn vị, mọi người đều nhiệt tình hăng say làm việc, lao động hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG). Để phát huy được tính năng động, sáng tạo từ đơn vị cơ sở, Tổng cục DTNN chỉ đạo công tác thi đua theo hướng tạo điều kiện để mỗi đơn vị, từ các cơ quan tham mưu tổng hợp đến các Cục DTNN khu vực (KV) căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế để tổ chức phát động phong trào thi đua với những yêu cầu chung là: phải phát triển ngành, phải mở rộng quy mô, phải thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Do toàn ngành có những khó khăn như: cơ sở vật chất, kho tàng còn lạc hậu, manh mún; quy mô hàng DTQG còn nhỏ bé, đơn điệu; kỹ thuật bảo quản chưa hiện đại; đời sống cán bộ công chức còn vất vả thiếu thốn…Vì vậy Tổng cục DTNN đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính để có các giải pháp hỗ trợ như: tạm ứng NSNN để có vốn nhập hàng DTQG kịp thời vụ; hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; ban hành các chính sách khuyến khích người lao động … Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có nhiều giải pháp như: chủ động phối hợp các bộ, ngành, với chính quyền địa phương; phát huy trí tuệ, sức mạnh của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Với cách thức như vậy, kết hợp với việc phát huy truyền thống của ngành, đúc rút kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua qua các năm, nên các phong trào thi đua sôi nổi và lan tỏa rộng.

Với phong trào thi đua sôi nổi trong 5 năm qua, Tổng cục DTNN đã thu được một số kết quả đáng phấn khởi: i) làm tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về DTQG, thể chế chính sách như: Luật DTQG; Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020 được ban hành tạo hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động DTQG; ii) phối hợp với các Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG giải quyết những vấn đề trọng tâm nên trong 5 năm qua quy mô hàng DTQG đã tăng gấp 3 lần so với năm 2008; iii) quản lý tốt chất lượng hàng DTQG, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của ngành với định hướng ưu tiên cho phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT, trong đó có việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức KT-KT và quản lý chất lượng hàng DTQG; iv) thực hiện phương châm “ Kho có hàng, người có việc” nhằm đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”, tổ chức nhập, xuất, bảo quản các mặt hàng thiết yếu kịp thời phục vụ công tác cứu trợ, cứu đói, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội…; v) quy hoạch hệ thống kho DTNN và đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vật chất theo hướng từng bước nâng cấp hệ thống kho hiện có kết hợp với việc xây dựng mới các kho tại những vị trí trọng yếu (trong 5 năm đã có thêm khoảng 120.000 tấn kho mới được đưa vào sử dụng); vi) tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng ổn định và phát triển, trong đó nổi bật là thành lập mới 4 Cục DTNN KV, 2 cơ quan tham mưu; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý muối ăn DTQG; đảm bảo và từng bước nâng cao đời sống CBCC; vii) bảy là chủ động xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực DTQG cho bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ một số chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Hăng say sáng tạo

Tình yêu nghề, hăng say trong công việc của mỗi cán bộ được bồi đắp từ nhiều phong trào thi đua được Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN phát động thường xuyên trong năm như: phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia  công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG”; phong trào thi đua xây dựng Vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”; phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức...

Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG” ược quan tâm, duy trì thường xuyên và được đông đảo cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng. Việc nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng rất đa dạng: có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật, thủ kho các Cục DTNN khu vực, có cán bộ thuộc Tổng cục và có các thành viên nghiên cứu từ bên ngoài. Nhiều sáng kiến, nhiều đề tài khoa học đã được nghiên cứu, áp dụng rộng rãi trong toàn ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là việc triển khai áp dụng công nghệ bảo quản thóc DTQG trong điều kiện áp suất thấp, mở ra hướng đi mới cho công tác bảo quản lương thực.

Phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi” được thường xuyên phát động, là động lực thúc đẩy đội ngũ thủ kho tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm thực tế, phát huy sáng kiến, nắm vững quy trình, quy phạm trong bảo quản, đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng hàng DTQG. Từ các phong trào thi đua này này đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như: Thủ kho Lê Văn Hòa, Chi cục DTNN Hòa Vang, Cục DTNN KV Đà Nẵng; Trưởng kho kiêm thủ kho Đỗ Phú Tâm, Chi cục DTNN Kiến An, Cục DTNN KV Đông Bắc; Thủ kho Hà Thị Minh Hiền, Chi cục DTNN Vĩnh Tường Cục DTNN KV Vĩnh Phú; Thủ kho Nghiêm Minh Thanh, Chi cục DTNN Phổ Yên, Cục DTNN KV Bắc Thái; Thủ kho Trần Thị Thanh Tâm, Chi cục DTNN Ninh Thanh, Cục DTNN KV Hải Hưng; Thủ kho Lê Đình Quân, Phó trưởng kho kiêm thủ kho Lê Thị Huệ, Chi cục DTNN Hà Trung, Cục DTNN KV Thanh Hóa; Thủ kho kiêm bảo vệ Hoàng Trọng Chín, Chi cục DTNN Sơn La, Cục DTNN KV Tây Bắc; Trưởng bộ phận Kỹ thuật bảo quản Trương Minh Nhạc, Chi cục DTNN Tây Sơn, Cục DTNN KV Nghĩa Bình...

Phong trào thi đua xây dựng Vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” được bắt đầu từ năm 1992 tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc, được nhân rộng trong toàn ngành, vừa mang lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; vừa góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Tiêu biểu là các kho thuộc các Chi cục Vĩnh Phúc, Việt Trì, Vĩnh Tường (Cục DTNN KV Vĩnh Phú); các Chi cục An Dương, Thủy Nguyên, Quảng Ninh (Cục DTNN KV Đông Bắc); các Chi cục Nghi Lộc, Bắc Nghệ An, Nam Hà Tĩnh (Cục DTNN KV Nghệ Tĩnh; các Chi cục Núi Thành, Điện Bàn và Hòa Vang; Cục DTNN KV Đà Nẵng; các Chi cục Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa (Cục DTNN KV Nam Trung Bộ)...và nhiều Chi cục khác

Kết quả của các phong trào thi đua trong những năm qua luôn là động lực thúc đẩy, góp phần giúp Tổng cục DTNN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngọn lửa của các phong trào thi đua được lan tỏa toàn ngành DTQG, đã gắn kết nhiều tập thể, nhiều cá nhân, đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể với có nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng, tạo nên không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên mọi cán bộ, công chức tích cực tham gia hưởng ứng, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục