an ninh thông tin cho hệ thống Hải quan điện tử."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường an ninh, an toàn hệ thống hải quan điện tử

Ngày 8/1/2013, tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục An ninh I về tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống Hải quan điện tử.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng chí Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I.

Tổng cục Hải quan và Tổng cục An ninh I sẽ hợp tác và phối hợp đảm bảo an toàn cho hệ thống hải quan điện tử đáp ứng nhu cầu phát triển và nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan. Đây là bước triển khai tiếp theo của quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính trên môi trường máy tính và mạng máy tính.

Theo Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm